WATERBELEVING "Onze haven houdt niet op bij de uitgang. Het is goed om met elkaar te kijken naar kansen en bedreigingen voor de recreatie in de zuidwestelijke delta. Dat hangen we op aan de DeltaWeek. We bekijken nu of we die kunnen koppelen aan andere evenementen, zowel op het water als op de wal. Zo hopen we een integrale Waterkalender te kunnen opstellen." 12 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 12