interview 'We moeten voeling houden met wat er speelt. Wij zijn het aan onze stand als geëngageerde onderneming verplicht' we in eigen land nog kunnen groeien. Met name bij de 11.000 ondernemingen, vaak familiebedrijven, die een omzet hebben tot 250 miljoen euro. De lokale banken gaan er, veelal samen met de regioteams, de komende jaren vol in om die bedrijven binnen te halen. Uiteindelijk vind ik dat Rabobank het aan haar stand verplicht is om ook daar het marktleiderschap te claimen." Een andere topprioriteit zal funding zijn. Moerland: "In het kader van Basel 3 moeten we alles op alles zetten om onze fundingratio te verhogen. De komende jaren hebben we enkele tientallen miljarden extra geld nodig. Dat betekent enerzijds dat we creatief op zoek moeten naar nieuwe bronnen, bijvoorbeeld in de buitenlandse spaarmarkt. En aan de andere kant moeten we de grote fundingslurpers binnen de groep eens goed tegen het licht houden." Volgens Moerland heeft de coöperatie zijn bestaansgrond de afgelopen jaren meer dan eens bewezen. Hij ziet dan ook uit naar 2012, het jaar dat door de VN is uitgeroepen tot Jaar van de Coöperatie. "Dat wordt een 'jubeljaar' waarin we, verwacht ik, veel aandacht gaan schenken aan het versterken van onze coöperatieve identiteit in het buitenland. En in eigen land willen we onder meer onze kennis en ervaring delen met andere sectoren - van het onderwijs en de woningbouw tot de zorg - die zich willen omvormen naar een coöperatieve organisatievorm." De coöperatie is springlevend en blijft zich voortdurend vernieuwen, aldus de bestuursvoorzitter. "Neem nu het nieuwe bestuursmodel waar veel banken op overgaan. In dit Rabo- model ligt de nadruk op de dialoog met onze stakeholders, met onze leden, met de lokale gemeenschap. Dat gebeurt langs verschillende wegen. Via gesprekken met individuele klanten, via de ledenraden die ons voorzien van gevraagde en ongevraagde adviezen, via de ledenbijeenkomsten of via themagroepen. En zeker ook via de raden van commissarissen die vanuit hun eigen netwerken maatschappelijke tendensen kunnen signaleren. Want die externe oriëntatie is een van de wezenskenmerken van de coöperatie. We moeten voeling houden met wat er speelt en waar mogelijk ons steentje bijdragen aan oplossingen, of het nu gaat over de vergrijzing op het platteland, de problematiek van de intensieve veehouderij of de verduurzaming van de voedselketens. Wij zijn het aan onze stand als geëngageerde onderneming verplicht." BANK IN BEWEGING 11

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 11