'Samenwerking binnen de Rabobank Groep verder uitbouwen Het is, erkent bestuursvoorzitter Piet Moerland ruiterlijk, een dubbel gevoel. "Dat we als Rabobank Groep een baken van soliditeit en van rust zijn. Dat we eigenlijk gewoon ons werk zijn blijven doen en dat we daarmee succesvol zijn. En dat er tegelijkertijd zoveel onrust is. Dat het economisch herstel zo broos is. Dat de financiële markten nog steeds niet op orde zijn. Dat het, kortom, nog alle kanten op kan gaan." Tekst: Peter Sluis Fotografie: Edwin Walvisch Piet Moerland is een optimist, beslist geen doemdenker. Maar hij weet inmiddels als geen ander dat de toekomst zich aan het begin van het nieuwe decennium moeilijk laat voorspellen. Toch staat voor hem één ding als een paal boven water: het wordt nooit meer zoals toen. En dat is maar goed ook. Moerland: "We zitten nog midden in de storm, maar een aantal conclusies kunnen we nu al trekken. Bijvoorbeeld dat de forse groeicijfers van vóór de crisis vooral werden bereikt door achteraf bezien onverantwoorde schuldfinancieringen en bellenblazerij. Bij landen als Ierland en Portugal staat het water nu aan de lippen. De onzekerheid op de financiële markten zorgt er op haar beurt weer voor dat het economisch herstel hapert. Dat veel bedrijven pas op de plaats maken in plaats van te investeren. We moeten dus terug naar gezonde schuldverhoudingen. En in lijn daarmee naar een relatief bescheiden groei. Een duurzame groei ook, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de impact op onze planeet." De problematiek van de financiële markten evenals de valutaperikelen tussen de Verenigde Staten en China, zijn ernstig, maar staan volgens Moerland in zekere zin los van de dynamiek in de reële economie. "Dan bedoel ik de economie die draait op de hardwerkende mensen, ondernemingen en organisaties die met elkaar het Bruto Nationaal Product verdienen. In die economie zie je wel heel veel veerkracht. Als ik bijvoorbeeld naar Nederland kijk, maar zeker ook Duitsland, dan kun je eigenlijk van een bij vlagen bewonderenswaardig herstel spreken." Moerland noemt Rabobank een 'witte raaf', een bank die dankzij haar coöperatieve structuur van oudsher al een relatiebank is die nauw is verbonden met de klant en zijn omgeving, met de reële economie dus. Toch erkent hij dat er ook binnen Rabobank fouten zijn gemaakt. "Wij hebben in de jaren voor de crisis, zij het gelukkig op zeer bescheiden schaal, meegedaan aan het spel van securitisatie van bankactiva. Daar was als grote speler die we internationaal zijn, ook niet helemaal aan te ontkomen. Maar gelukkig zijn we nooit en te nimmer gegaan voor de snelle winst. Onze primaire oriëntatie was en zal altijd zijn: de langetermijnrelatie met onze klanten." Volgens Moerland zal binnen Rabobank het thema samenwerking en synergie ook in 2011 hoog op de agenda staan. "We weten welke kant we op willen. De grootste en de beste zijn in eigen land en de mondiale koploper in de food agrisector. Nu is het zaak om vanuit die opdracht te kijken waar we met elkaar en binnen de groep de samenwerking kunnen uitbouwen zodat we onze klanten nog beter kunnen servicen. We maken daar echt grote vorderingen. Bijvoorbeeld door klanten van lokale banken via de International Desks van R1 wegwijs te maken in het buitenland. Maar ook door de steeds nauwere onderlinge samenwerking tussen dochters als Robeco, Rabo Vastgoed of De Lage Landen. Ook de relatie tussen lokale Rabobanken en Rabobank Nederland blijft onderwerp van discussie. "Onze organisatie telt nu 142 kwalitatief hoogwaardige lokale banken. Dat roept de terechte vraag op of de ondersteuning vanuit Rabobank Nederland daar in termen van effectiviteit en kostenefficiency al voldoende op is ingericht. De drie commissies die zich over deze materie hebben gebogen hebben hun bevindingen gerapporteerd aan de raad van bestuur. Samen zullen we in het begin van het nieuwe jaar antwoorden moeten zien te vinden op vragen als: hoe zien wij de onderlinge samenwerking; kiezen we voor een uniforme aanpak of is er ruimte voor differentiatie; en hoe kijken wij aan tegen de kostenbelading van Rabobank Nederland?" Moerland heeft veel verwachtingen van het aanvalsplan voor de grootzakelijke markt. "Dat is een van de weinige markten waar BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2011 | | pagina 10