Eer je woord 'Je woord heel en compleet houden, dat is integriteit gastcolumn Jaap Winter is partner bij De Brauw Blackstone Westbroek en als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Duisenberg school of finance. Wat hebben te laat komen voor bespre kingen, blackberryen tijdens vergade ringen, woekerpolissen en churning door fondsmanagers met elkaar gemeen? In alle gevallen ontbreekt integriteit, in de oorspronkelijke betekenis van het woord. Iets heeft integriteit wanneer het heel en compleet, ongeschonden is. Het woord is het belangrijkste wat mensen met elkaar verbindt. Je woord heel en compleet, ongeschonden houden is integriteit. Dat doe je door je woord te eren. In beginsel is datje woord houden. In ons complexe leven is dat niet altijd mogelijk. Maar ook dan kun je je woord eren, namelijk door zodra je weet dat je je woord niet gaat houden dit te zeggen tegen degene die dit aangaat en zo het probleem datje daarmee creëert op te lossen. Zo blijft je woord heel en compleet en daarmee geloofwaardig. En dat is wat er schort aan de gevallen die ik aan het begin noemde. Zo naar integriteit kijken haalt integriteit uit de sfeer van normen en waarden, waarover we het in abstracto vaak eens zijn, maar die in de praktijk kennelijk weinig houvast bieden. Het voorkomt dat we integriteit reduceren tot het niet handelen in strijd met dwingende regels. De bron van integriteit zijn niet de regels maar is ons woord. Je woord eren maakt je woord krachtig. Dat geeft persoonlijke rust en maakt ons veel effectiever. Het is tegelijk de sleutel tot het vermijden van uiteindelijk destructief en frauduleus gedrag. Voor banken na de financiële crisis is integriteit als eer je woord van groot belang. Banken moeten hun geloofwaar digheid terugwinnen. In de Code Banken verklaren ze het klantbelang centraal te stellen, onderschreven door moreel ethische verklaringen van bankiers persoonlijk. Banken moeten zich nu (en niet pas later als het erop aankomt je woord te houden) realiseren wat dat woord inhoudt en ook wat ervoor in de organisatie nodig zal zijn om dat woord te eren. Een enkele verklaring en nieuwe compliance procedures volstaan niet. Eer je woord moet deel worden van de cultuur van de bank, waarop collega's elkaar en klanten de bank kunnen aanspreken. Dat is een proces zonder einde, "like climbing a mountain without a top". Het is wel het enige dat werkt om het woord van de bank weer waarde te geven. 34 I BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2010 | | pagina 34