9 Goede tijden, slechte tijden Hypotheekadviseurs populair GOEDE VOORNEMENS Gelukkigzijn er in mijn regio even geen bijzondere projecten in 2010 zodat ik mij weer eens goed kan richten op de gewone, doorlopende zaken in het werkgebied. Geen jaar van bezinning maar wel van een meer lokale oriëntatie Hebben we het ergste al achter de rug? Die vraag heeft men zich ook tijdens vorige crises gesteld.Tachtig jaar geleden markeerde het instorten van de aandelenkoersen op Wall Street het begin van een wereldwijde econo mische recessie in de jaren dertig. In Nederland zijn die 'crisisjaren'een icoon geworden voor economische ramp spoed en zouden ze daardoor een venster opleveren in de welbekende Canon van Nederland. Hoe verging het de boerenleenbanken in die economisch turbulente tijd? Arie van der Spek, directievoorzitter Rabobank Assen-Beilen Hypotheekadviseurs van de Rabobank zijn populair. Dat blijkt uit een enquête van on derzoeksbureau WUA, dat bijna zestig websi tes van hypotheekverstrekkers beoordeelde. Die van De Hypotheker scoorde het hoogst in de zoekmachines, maar een vervolgaf spraak rolde er het vaakst uit bij adviseurs van de Rabobank. En dat is toch een opste ker in een tijd dat er minder hypotheken worden af- en overgesloten. Na enkele jaren van hoogcon junctuur zou Nederland na okto ber 1929 worden geconfronteerd met achtereenvolgens crisis, monetaire onrusten internatio nale politieke verwikkelingen. De economische gevolgen daarvan waren zo verstrekkend, dat de regering uiteindelijk een uitgebreid pakket van steun- en beschermingsmaatregelen zou Spaarpot in de vorm van een beurs van de Centrale Coöperatieve Bank, ca 1920-1960 afkondigen. De land- en tuin bouw behoorden tot de zwaarst getroffen sectoren. De tegenval lende bedrijfsresultaten daar werkten op den duur door in de boeken van de boerenleenban ken, die van oudsher juist deze sectoren bedienden. Door een conservatief krediet- beleid in combinatie meteen in tensivering van centrale controle en toezicht alsmede een strikt uitgavenbeleid, voorkwamen de boerenleenbanken dat ook zij in zwaar weer raakten. Dat lukte. Verder wisten de coöperatieve banken ondanks de crisis hun marktaandeel te verstevigen. De gezamenlijke eigen koers ver taalde zich zeventig jaar geleden niet alleen in meer leden, maar ook in een brede erkenning van de levensvatbaarheid van het coöperatieve bankmodel.Tien jaar eerder werd dat in sommige kringen nog in twijfel getrokken. BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 8