mm destelling ONEENS begint bij de directie I Naam: Frans Keurentjes Functie: Commissaris Rabobank Noordenveld West-Groningen "Niet alleen de directies hebben een voorbeeldfunctie, de identiteit van de Rabobank als geheel maakt dat wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Dat geldt overigens voor de gehele bankensector. Zeker nu de bankensector onder het vergrootglas ligt, is er aanleiding om ook bij Rabobank te kijken of de verhouding tussen de beloning enerzijds en de verantwoordelijkheden en risico's anderzijds wel juist is. De lokale directies hebben een toch wel comfortabele plek verworven: een forse beloning voor een redelijk beschutte positie. De beloningsnorm bij Rabobank lijkt nu bepaald door de mogelijkheden die in de bankensector zijn ontstaan. Het zou beter zijn om te vergelijken met andere economische sectoren en de verantwoordelijkheden, risico's en prestaties te beoordelen. Ik weet dat veel collega-commissarissen er zo over denken, maar het is een ongemakkelijk onderwerp omdat de persoonlijke relaties en nderlinge verhoudingen goed zijn. Maar uiteraard hoeven commissarissen niet ontzien te worden. Ik ben absoluut bereid om een deel van mijn beloning - naar rato - in te leveren. Verbeter de wereld, begin bij jezelf!" Naam: René Coppens Functie: Directievoorzitter Rabobank Peelland Zuid "Ik ben het eens met de stelling dat de directie het goede voorbeeld moet geven, echter de gegeven voorbeelden vind ik daarbij foutief gekozen. Het inkrimpen van de directie kan een volstrekt verkeerde actie zijn. Je ziet vaak dat bij een kleine directie de signalen van 'de werkvloer' niet of sterk vertraagd de voltallige directie bereiken. Daarnaast vraagt een kleine directie om een grotere en zwaardere - en dus ongewenste - MT-laag daaronder. Recent zijn wij juist van een drie- naar een vierhoofdige directie gegaan. Dit betekent weliswaar één directeur extra, maar het levert ook een besparing op van maar liefst drie managers! Het goede voorbeeld zou gegeven kunnen worden door minder zakelijke lunches, minder golfen en minder activiteiten op het gebied van relatiemanagement. Echter, met dergelijke zaken bespaar je niet vijf of tien procent op de totale kosten. Daarvoor moeten toch andere maatregelen genomen worden, denk aan bezuiniging op de personele bezetting." Naam: Gerard Berends Functie: Commercieel Directeur Rabobank De Stellingwerven "Uiteraard moet je het voorbeeld geven, maar er wordt te algemeen over dit onderwerp gesproken. Je kunt niet over alles de kaasschaaf halen. Je moet kritisch naar je uitgaven kijken, maar zorg wel dat je mensen gemotiveerd blijven. Juist in deze tijd blijft het belangrijk om te investeren in opleidingen en teambuilding. Laat het niet te calvinistisch worden en ga niet penny wise poundfoolish op dit soort zaken bezuinigen, maar kijk wat past bij je bedrijf en waarmee je structurele resultaatverbeteringen kunt realiseren. Neem bijvoorbeeld de leasecontracten. Sluit voor de hele bank een leasecontract af met één of twee merken, zodat je bijvoorbeeld kunt rijden in een Golf, Passat, A4 of A6, en je bespaart vele miljoenen. Waarom moet een directielid in een auto van boven de 50.000 euro rijden? Het is hier in het Noorden van het land altijd al gebruikelijk dat je gepast uit eten gaat en normaal declareert. Maar laten we vooral niet beknibbelen op de zaken die het plezierig maken om bij Rabobank te werken." Wilt u ook reageren op deze stelling of wilt u een onderwerp ter discussie stellen, mail dan naar: bankinbeweging@rn.rabobank.nl BANK IN BEWEGING 7

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 7