In elke Bank in Beweging reageren Rabobankbestuurders op een stelling. Deze keer: Wie binnen zijn of haar bank wil bezuinigen, dient eerst zelf het goede voorbeeld te geven. Door bijvoorbeeld de directie in te krimpen. Of goedkoper te lunchen. Bezuinigen Naam: Franka van Winkel Functie: Directievoorzitter Rabobank Velsen "Ik geloof inderdaad in voorbeeldgedrag. Heel ouderwets misschien, maar het heeft nog steeds waarde. Wel vind ik dat we niet te ver door moeten slaan in bezuinigen. Als medewerkers bijvoorbeeld uitzonderlijk goede prestaties laten zien, moet dat beloond worden. Niet met een bonus, maar met bijvoorbeeld een bloemetje of een bon. En voorbeeldgedrag van de directie? We deden onze uitgaven altijd al weloverwogen. Je kunt hier in IJmuiden fantastisch vis eten, voor 20 euro, maar ook voor veel meer. Je kijkt wat bij de situatie past. En tegelijkertijd steunen we met een zakelijke lunch ook de lokale horeca, een belangrijke klant van ons. Veel van onze klanten hebben er geen baat bij als wij een streep door dit soort uitgaven zetten. Onderschat het signaal dat je naar de lokale economie geeft niet. We blijven dus behalve naar de belangen van medewerkers, ook naar de klantbelangen kijken." Naam: Evert Voortman Functie: Directievoorzitter Rabobank Rijssen-Enter "Wat 'de baas' mag en doet, mag en doet de rest van de club ook. Goed voorbeeld doet goed volgen. De directie mag zichzelf, ook in haar uitgavenpatroon aan bijvoorbeeld leaseauto's en andere kostenvergoedingen, geen voorkeursbehandeling geven. Col lega's letten scherp op wat de directie zich veroorlooft en of dit synchroon loopt met de mogelijkheden die ze zelf hebben. Met een commerciële productiviteit van 1.94 over het tweede kwartaal zijn wij koploper in Raboland. Dit resultaat komt bij ons tot stand door de commerciële drive van onze mensen en het feit dat de bank lean en mean is georganiseerd. Het kostenbewustzijn zit gewoon in de genen van onze mensen. Als we voorstellen doen voor investeringen of personele uitbreidin gen krijgen wij als directie - gevraagd en ongevraagd - adviezen van onze mensen hoe het beter en goedkoper kan. Ook als directie zijn we soms hands-on bezig. Dit motiveert mensen om zelf nog een stapje harder te lopen. Maar het belangrijkste is om het met elkaar, als team, te doen. Niet alleen in woorden, maar ook in daden." Naam: Rob van den Ende Functie: Directievoorzitter Rabobank Tilburg en omstreken "Nee, de stelling is een versimpeling van een complexe wereld. Natuurlijk zijn er overwegingen voor, maar ook een paar overwegingen tegen. Als je als directie denkt met alleen goed gedrag een voorbeeld te stellen, ga je voorbij aan de kwaliteiten van de eigen mensen. Zij hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Voorbeeldgedrag zonder boodschap en overtuiging werkt niet. Ik heb bijvoorbeeld zelf in het kader van MVO een jaar lang de lift niet gebruikt in ons kantoor van vijf verdiepingen. Dit heeft geen enkel effect gehad op de 'traploopcultuur' binnen de bank. Deze tijd vraagt om ingrijpende maatregelen, waaronder het verkleinen van het personeelsbestand, inclusief management en directie. Dus we moeten niet met goedkoop voorbeeldgedrag laten zien dat we als directie ook meedoen en ondertussen zelf blijven zitten. Als de directie bijvoorbeeld tweede klas gaat treinreizen in plaats van eerste klas, dan straalt dit niet de nodige solidariteit uit. Er moet ook kritisch naar de eigen positie gekeken worden. Overigens zou bij een coöperatieve Rabobank kostenefficiënt werken een normaal onderdeel van de cultuur moeten zijn, niet alleen in tijden van bezuiniging." BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 6