Kostenbesparing - een centrale en een lokale visie In een brief aan directies van lokale banken pleitte de raad van bestuur van Rabobank Nederland voor meer kostenbewustzijn. Bezuinigen is niet de eerste reflex van de Rabobank.Toch is het nodig, stelt financieel topman Bert Bruggink. 'De luxe moet eraf' Je zei eerder al eens dat de crisis boeiend is voor een econoom. Is de lol er inmiddels wel af? Bruggink: "Ik heb gezegd dat de crisis vakmatig gezien interessant is, maar hij duurt nu al meer dan twee jaar en van mij mag het onderhand wel afgelopen zijn. We hebben ons gelijk gehaald in ons conserva tieve beleid, maar we zijn natuurlijk niet immuun voor onze omgeving. Dat stelde Moody's ook in haar negatieve outlook bij het opnieuw vaststellen van de triple A-status: omgevingsfactoren maken het ook ons moeilijk." Een pleidooi voor kostenbewustzijn, in hoeverre is dat nodig? We maken tenslotte nog steeds winst. "We gaan 2009 niet goed afsluiten, maar we maken geen verlies. We laten overigens ook geen winstgroei zien, maar het zou bizar zijn als we niets zouden merken van de economische omstandigheden. We doen het relatief nog steeds goed, met de nadruk op relatief. Ik weet zeker dat alle lokale banken de crisis voelen; ze merken direct dat de rentemarges krapper zijn en dat er verliezen worden gemaakt op de kredietverlening. Het aantal posten bij Bijzonder Beheer is in korte tijd verdubbeld; dat zegt ook wel wat. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat we onze kosten omlaag brengen." In hoeverre leven wij in een te ruime jas? "Je kunt dat niet los zien van wat er bij onze klanten gebeurt. Wij bestaan bij de gratie van ons klantenbestand en het past in onze coöperatieve traditie dat we achter klanten blijven staan - zolang we erin geloven natuurlijk. Dan past het niet om nu in de luxe te blijven opereren waarin we jarenlang hebben geleefd. De luxe moet eraf. Vergeet niet dat je als coöperatie je groei alleen uit eigen middelen kunt financieren, we kunnen geen geld van aandeelhouders betrekken." Bert Heemskerk nam afscheid van de bank met het boek'Gezonde krimp'. In hoeverre is dat een scenario? "Bert doelt daarmee op de kredietverlening wereldwijd. Er werden te veel kredieten verleend tegen te lage prijzen en er werd te weinig rekening gehouden met de risico's. Die overmaat is er nu wel uit, dat zie ik als een gezonde krimp. Ik houd er rekening mee dat de 3 of 4 procent econo mische groei van de afgelopen jaren niet meer gehaald worden; 1 of 2 procent op jaarbasis kan ook genoeg zijn." De CKV heeft gevraagd om handvatten voor bezuini gingen. Heb je tips? "Ik weet zeker dat elke directeur van een lokale bank de mogelijkheden kent om minder kosten te maken. We hebben geen checklist klaarliggen, daarvoor zijn de lokale banken en hun werkgebieden te verschillend. Maar er zijn banken die efficiënt hun klanten bedienen tegen lage kosten. Het is niet voor niets dat veel banken versneld mee willen doen aan 'Rabobank 2010', men ziet dat het nodig is. Het kost tijd voordat zoiets zich uitbetaalt, maar je ziet aanwijsbare verbeteringen bij de banken die '2010' hebben omarmd. Wat doet Rabobank Nederland zelf? "Wij hebben de duimschroeven behoorlijk aangedraaid en voor 2009 een besparing van rond de 7 procent doorge voerd. En daar komt in 2010 nog eens 7 tot 10 procent bij." BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 4