Tussen nul en min tien 14 Praktijk 18 Het debat 'De luxe moet eraf We zijn geen filantropische instelling 22 10 vragen aan... 32 Wat ik heb geleerd 34 Gastcolumn 35 Denktank 36 Gedane zaken Inhoud #9 4 Opinie In een brief aan directies van lokale banken pleitte de Raad van Bestuur van Rabobank Nederland voor meer kostenbewustzijn. In gesprek met CFO Bert Bruggink en directievoorzitter a.i. Ugur Pekdemir van Rabobank Noord- Kennemerland. Zes Rabobank- directeuren over hun ambities, hun doelstellingen en de manier waarop zij de benodigde kostenreductie willen realiseren. Hoe houd je als commis saris vinger aan de pols? Wat is de belangrijkste taak van een commis saris? Hoe groot is zijn of haar invloed op het be leid van de bank? Deze en andere dilemma's passeerden de revue tijdens Het debat. Kostenbesparing een centrale en eer i lokale visie «ad uanbMtuur van Rabobank Nedwlind voor A L in. BMUntaen a niet de Mme reflex vzn Ugur P*kd.miron Rabobank ii hei nodig, siell financieel topman Noord-Konnemerland vertelt hoe hij lokaal omgaat met de begrippen kostenbewustzijn en bezuinigen. De klant beter bedienen tegen lagere kosten. Met als het even kan een kostenreductie van 10 procent. Dat is voor 2010 de uitdaging voor de aangesloten banken. Momenteel zijn zij druk doende dat te vertalen naar hun begroting voor komend jaar. Een uitgelezen moment om zes direc teuren aan het woord te laten over hun ambities, hun doelstellingen en de manier waarop zij die realiseren. riSSJS. "T. De zuinige directeur 4 Opinie CFO Bert Bruggink en directievoorzitter a.i. Ugur Pekdemir van Rabobank Noord-Kennemerland: een centrale en lokale visie op kostenbesparing. 6 Destelling Beginnen bezuinigingen bij de directie? 8 Kort Nieuws, achtergronden, agenda 12 Dichtbij Rabobank Amerstreek. 14 Praktijk De uitdaging voor 2010: De klant beter bedienen tegen lagere kosten. Hoe doe je dat? 1 8 Het debat Drie commissarissen in discussie over hun rol als toezichthouder. Irene Asscher-Vonk, emeritus hoogleraar sociaal recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en lid rvc Rabobank Nederland. 24 De kwestie Rien Nagel, directievoorzitter Rabobank Utrecht over het meten van klanttevredenheid.'KTO moet vooral als achteruitkijkspiegel dienen.' 28 Achtergrond Kredietverlening in tijden van crisis volgens Paul Dirken, directeur Directoraat bedrijven van Rabobank Nederland. Yvonne van Rooy, Voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht en voormalig lid raad van toezicht Rabobank Nederland. Janka Stoker, hoogleraar leiderschap en organisatieverandering aan de RUG. Economisch herstel krijgt wankele voet aan de grond. Cathrin van der Werf-de Koning, lid rvc Rabobank Rijnstreek. BANK IN BEWEGING 3 'Als commissaris ben je een critical friend van de Rabobank'

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 3