Ik ben een dokter van organisaties gedane zaken Waar zijn Rabobank- bestuurders en commissarissen te vinden als ze zich niet met de bank bezighouden? In deze editie een portret van Cathrin van der Werf-de Koning, sinds vorig jaar zomer lid RvC Rabobank Rijnstreek. "Vaak zie je dat het commissarisschap een nevenfunctie is naast een vaste baan. Tot tweeënhalf jaar geleden was dat ook bij mij het geval. Totdat onze oudste zoon naar de middelbare school ging en mij overduide lijk nodig had. Daar kwam bij dat ik na zes jaar als lid van de raad van bestuur van de SVB na moest denken over de vraag of ik nog voor een herbenoeming in aanmer king wilde komen. Ik heb ervoor gekozen me volledig te storten op mijn gezin én op ondertussen mijn tien rollen. Daaronder valt een aantal commissariaten, maar ook een aantal adviserende en toezichthouden de rollen - stuk voor stuk in de wereld van de gezondheidzorg, de pensioenen en de bouwwereld. Tot op de dag van vandaag sta ik vierkant achter mijn besluit. Hoewel ik vóór die tijd veel weg was, heb ik me nooit bezwaard gevoeld. We hadden Nini in huis - een mevrouw die zorgde dat het huishou- Tekst en fotografie: Mike Raanhuis den draaide: Wel besloot ik na mijn keuze voor het worden van commissaris, dat ik dan ook een goede commissaris wilde wor den. Ik heb de commissarisopleiding ge volgd op Nyenrode en ik doe voor mezelf veel aan deskundigheidsbevordering. Ook zoek ik tijd en manieren om een organi satie beter te leren kennen. Je bent er niet met zes vergaderingen per jaar, je moet wél het gevoel krijgen bij een organisatie. En dat kan in mijn geval, omdat ik geen zware baan meer heb. Mijn toegevoegde waarde voor de Rabo bank? Ik ben opgeleid tot arts en ik heb economie gestudeerd. Die combinatie van economie en geneeskunde heeft mij gemaakt tot een dokter van organisaties. Mijn ouders en grootouders hebben altijd winkels gehad, meehelpen was in mijn jeugd vanzelfspre kend. Dus het helpen van mensen, het zorgen voor klanten, is een tweede natuur. Je verplaatsen in de positie van de klant, daar ben ik sterk in. Ik heb mijn specialiteit gemaakt van hoe een uitvoeringsproces eruit moet zien om te zorgen dat je tevreden klanten krijgt. De Rabobank heeft als een van de doelstellingen om toonaangevend te zijn in klantbediening. Dat moetje waarma ken. En ja hoor, er zijn op allerlei gebieden nog verbeterpunten. Als commissaris ben ik adviserend, maar ik moet ook kritisch zijn en spiegelen. Maar wel stimulerend, enthou siasmerend en opbouwend. Puttend uit mijn ervaring kan ik dat goed, denk ik."

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 36