YVONNE VAN ROOY (58) Voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht, plaatsvervangend kroonlid SER, commissaris Bank Nederlandse Gemeenten, bestuurslid Koninklijk Concertgebouw Orkest, staatssecretaris van Economische Zaken in het tweede en derde kabinet-Lubbers, lid raad van toezicht Rabobank Nederland (1998-2004). Tekst: Pierre Spaninks, Fotografie: Ivar Pel 'Voor leiderschap is meer "Een belangrijk leermoment was toen ik voor het eerst een cursus in het buitenland ging volgen, in Frankrijk. Dat heeft een enorme invloed op me gehad, vooral de ervaring hoe snel je dan contacten maakt met mensen van over de hele wereld. Tegenwoordig zijn er veel meer mogelijkheden dan vroeger om een tijd in het buitenland te studeren. Ik vind het zonde dat maar tien, vijftien procent van de studenten daar gebruik van maakt. De mensen die wij hier opleiden, vormen het toekomstig leiderschap van de samenleving. Om dat te kunnen worden, moeten ze de nodige bagage hebben meegekregen en weten wat er in de wereld te koop is. Het is waar dat "Aan de Universiteit Utrecht studeren 32.000 merendeels jonge mensen. De kunst is om hen in vier, vijf jaar tijd het beste te laten halen uit zichzelf, uit hun studie en uit hun studententijd. Het ergste vind ik het als iemand in zijn laatste jaar ineens tot de ontdekking komt dat hij kansen heeft laten liggen. Zelf heb ik altijd met heel veel plezier gestudeerd en er ook veel naast gedaan." g een periode in het buitenland of een jaar in het bestuur van een vereniging zitten tijd en geld kost - ondanks alle regelingen die daarvoor zijn. Maar je krijgt er minstens zoveel voor terug. Niet alleen kennis die je in klinkende munt kunt omzetten, maar ook ervaringen waar je als mens rijker van wordt." "Kennis verwerven is belangrijk, maar voor toekomstig leiderschap is meer nodig. Dan moet je leren om in dilemma's te denken, ervaren hoe anderen in hun overtuiging staan. Er zijn twee manieren waarop je dat in je studietijd kunt leren: van een docent die jou durft te laten zien voor welke keuzes hij komt te staan en welke afwegingen hij dan maakt, en van je activiteiten naast je studie. Zo ontwikkel je een moreel kompas, een gevoel voor wat wel klopt en wat niet." "Je kunt wel zeggen dat er altijd een tweede kans is om te leren. En die 32 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 32