"Bankieren is meer dan kredieten verstrekken" achtergrond IS PAUL DIRKEN? Klantgericht Meer dan geld overheid voor een deel garant staat, de Groeifaciliteit en de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Uit de halfjaarcijfers blijkt dat de lokale banken deze middelen nog te weinig inzetten. Het quotum van de BBMKB voor 2009 is voor de Rabobank 256 miljoen euro. Tot en met afgelopen juli is 136 miljoen euro verstrekt, een daling van 13 procent ten opzichte van 2008. Ook de GO is te weinig ingezet. Van de dertien GO-leningen die in Nederland zijn verstrekt, zijn er vier door de Rabobank gedaan. Gemiste kansen, zeker omdat de Rabobank zich actief heeft ingezet voor de ontwikkeling van deze instrumenten. Een recente regeling waarbij de Rabobank het voortouw heeft genomen, is de Garantiefaciliteit Aardwarmte van het ministerie van LNV. Sinds 1 oktober 2009 kunnen ondernemers hiervan gebruikmaken. De Rabobank draagt 5 miljoen bij aan deze kredietregeling. Om het gebruik van al deze faciliteiten te stimuleren, heeft het directoraat Bedrijven de communicatie hierover vergroot. Dirken: "Zowel intern als extern proberen we meer aandacht voor de regelingen te genereren. In de afgelopen periode hebben we presentaties gegeven aan Regioteams en BBR en informatie geplaatst op Raboweb en de KRM-site. Ook op onze landelijke website hebben de regelingen een prominentere plek gekregen. Ik roep lokale banken op om goed naar de mogelijkheden van deze regelingen te kijken. Ze zijn goed voor de klant en goed voor ons." Een bank heeft volgens Dirken in zowel economische opgang als recessie een zorgplicht richting de klanten. Dit vertaalt zich niet alleen in het actief aanbieden van overheidsregelingen of een krediet verstrekken; het gaat om het gehele dienstenpakket van de Rabobank. "Wij willen een goede relatie met de ondernemer aul Dirken is per 1 augustus 2009 directeur van het directoraat Bedrijven (voorheen MKB). Daarvoor was hij directievoorzitter van de Rabobank Den Haag en werkzaam bij Corporate Clients, de Lage Landen en RabobankTilburg. onderhouden. En hoe doe je dat als bank? Mensen maken het verschil", zegt Dirken. "De meeste accountmanagers maken nu voor het eerst een recessie mee. En zij moeten wennen aan de 'andere manier' waarop ze ondernemers moeten begeleiden. Hoe ga je bijvoorbeeld om met slechtnieuwsgesprekken? En hoe herken je in een vroegtijdig stadium dat een bedrijf de verkeerde kant op gaat? Het directoraat Bedrijven ondersteunt lokale banken bij het opleiden van hun mensen. Op deze manier kunnen accountmanagers hun klanten nog beter van dienst zijn." Naast scholing van medewerkers houden de Rabobanken zich bezig met het monitoren van de portefeuilles van zakelijke klanten. De banken hebben hiervoor geautomatiseerde alertsystemen. Zodra een bedrijf valt in omzet of liquide middelen, krijgt de accountmanager een seintje. Een team van accountmanagers en specialisten bekijkt de alerts om zo vroegtijdig inzicht te krijgen in de 160 sectoren die de Rabobanken bedienen. "Door de sterke verankering van onze banken in de Nederlandse gemeenschap hebben we veel kennis over het lokale bedrijfsleven. We weten dus vrij snel welke sectoren in welke regio in de problemen zitten of gaan komen. Hoe eerder we kunnen ingrijpen, hoe meer ruimte er is om de bedrijven te helpen overleven", aldus Dirken. De Rabobank is marktleider in het verstrekken van kredieten aan het midden- en kleinbedrijf. Maar bankieren is volgens Dirken meer dan kredietverlening. "Als bank ben je een zakenpartner van de ondernemer. Zeker de Rabobank. Wij zijn lokaal sterk geworteld en ooit begonnen als samenwerkingsverband van lokale boerenbedrijven. In die rol zijn we vaak ook een soort van belangenbehartiger. Lokale banken maken zich vaak hard voor bijvoorbeeld snellere vergunningen van de gemeente voor ondernemers of sluiten zich aan bij een verzoek tot betere ontsluiting van bedrijventerreinen of winkelgebieden. Het is goed om als lokale bank contact te houden met wethouders en ambtenaren. Daarnaast is de Rabobank actief in netwerken en clubs waarin we ondernemers met elkaar verbinden. Juist in een recessie is het van belang dat we ons laten zien, dat we bereikbaar zijn voor onze klanten." BANK IN BEWEGING 31

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 31