"De Rabobank draait de kredietkraan niet dicht Goed bankierschap Overheidsregelingen van een toename van 4 procent van kredieten aan het Nederlandse bedrijfsleven. In de afgelopen twaalf maanden is de totale kredietverlening van de Rabobank in Nederland aan bedrijven toegenomen met 14,5 miljard euro naar 104 miljard euro. Die groei is grotendeels de optelsom van meer particuliere klanten en meer financieringen bij bestaande klanten. Een logische ontwikkeling, zegt Dirken. "Wij verstrekken financieringen aan alle bedrijven in iedere sector. We zijn er voor iedere ondernemer, en dat blijkt ook uit ons marktaandeel in de Handel, Industrie en Dienstverlening, zo'n 40 procent. We zijn marktleider in de MKB-sector." In het tweede kwartaal van 2009 is dit opgelopen tot 41,2 procent. De toename van het HID-marktaandeel is volgens Dirken vooral toe te schrijven aan de invoering van het grotestedenbeleid van de Rabobank. "In 2005 hebben we ervoor gekozen extra te investeren in de grote steden; ons marktaandeel ligt daar onder het landelijk gemiddelde. En juist in deze omgeving zijn we de afgelopen jaren sterk gegroeid." De Rabobank zag de eerste zes maanden van 2009 wel blijven ondersteunen, ook in moeilijke tijden. We blijven zo lang als verantwoord achter onze klanten staan." Uit de halljaarcijfers van de Rabobank blijkt dat van de bedrijven die een kredietaanvraag indienden ongeveer 5 procent nul op het rekest kreeg; hetzelfde percentage als in de eerste helft van 2008. Ook hier hanteert de Rabobank volgens de directeur Bedrijven de normale procedure voor kredietaanvragen. "In elke sector heb je ondernemers die het goed doen en anderen die het niet goed doen. Dat is in een crisis niet anders. Als een bedrijf zich niet staande kan houden in de huidige markt dan kan een extra krediet de ondernemer mogelijk alleen maar verder in de problemen brengen. Toekennen is in zo'n geval geen goed bankierschap. Ondernemers met een goed businessplan krijgen in deze tijd gewoon een krediet, net als altijd. We hebben voldoende eigen vermogen om die leningen te financieren." Dirken ziet ook dat de afhandeling van lopende aanvragen langer op zich laat wachten dan twee tot drie jaar geleden. Hij geeft hierbij aan dat de banken de een daling van het aantal zakelijke kredietaanvragen met 10 procent. Volgens Dirken heeft dit alles met de crisis te maken. Door de economische crisis is het vertrouwen in de markt afgenomen. "Het is logisch dat ondernemers in economische neergang terughoudender zijn in het doen van investeringen en minder vaak bij de bank aankloppen voor een krediet. De regels en procedures voor het verstrekken van financieringen aan bedrijven worden naar aanleiding van de halfjaarcijfers niet gewijzigd, wel strikter toegepast. Dirken bevestigt dat de kredietcrisis ook de Rabobank dwingt om scherper naar de kredietverstrekking te kijken. Dit betekent niet automatisch dat bedrijven minder snel een krediet van de bank krijgen, zoals uit de cijfers blijkt. "We hebben niet de opdracht gekregen om de deur dicht te houden, integendeel", zegt Dirken. "In tijden van crisis is het gemakkelijk nee te zeggen tegen een kredietaanvraag, maar het is juist nu een uitdaging om creatief te blijven en bedrijven te afgelopen jaren gewend zijn geraakt aan economische groei. "Onze accountmanagers zochten meer de randen van de financiële hoogte van een krediet op. Kredietaanvragen werden sneller toegekend, mede onder druk van de concurrentie, en daarbij werd weieens minder aandacht gegeven aan een diepgaande analyse van de marktperspectieven of het functioneren van een bedrijf. Ondernemingen die in een grijs gebied actief waren, kregen sneller het voordeel van de twijfel. Daar hebben we van geleerd. Ook bij het toekennen van kleine leningen wordt nu meer aandacht besteed aan bijvoorbeeld het beoordelen van afzetprognoses. Dat uitzoekwerk neemt meer tijd in beslag." De Rabobank maakt bij het verstrekken van kredieten aan ondernemers ook gebruik van stimuleringsregelingen van de overheid: het Besluit Borgstelling MKB-kredieten (BBMKB), waarin de BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 30