Tien vragen aan Irene Asscher-Vonk Tekst: Pierre Spaninks Fotografie: Merlijn Doomernik Wie is Irene Asscher-Vonk? "Ik ben emeritus hoogleraar sociaal recht aan de Radboud Univer siteit Nijmegen. Ik heb altijd aan universiteiten gewerkt, maar daarbij steeds nevenfuncties gehad in de praktijk van het leven: adviserend in de Emancipatieraad, het College Bescherming Persoonsgegevens en de SER, geschilbeslechtend in de Centrale Raad van Beroep en in diverse scheidsgerechten, en toezichthoudend bij het Rijks museum en in verschillende commis sariaten, bij onder meer KLM en Nutricia. Waar ik heel trots op ben, is dat ik in mijn toezichthoudende functies vrijwel steeds benoemd ben op voordracht van de onderne mingsraad. Ook nu bij Rabobank." Wat heeft u met de bank? "Ik maak hier kennis met het coöperatieve gedachtegoed. Het democratische gehalte en ook de no-nonsense sfeer bij de bank spreken me zeer aan." 3 Wat wilt u concreet bereiken als lid van de raad van commissarissen? "Als toezichthouder past het mij niet een eigen agenda te hebben. Ik verwacht dat ik mij speciaal ook met arbeidsverhoudingen zal bezig houden (als deskundige op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid, red.), maar het is mijn taak het hele veld te overzien." In uw afscheidscollege deze zomer in Nijmegen sprak u de vrees uit dat de rechtvaardigheid als intrinsieke waarde in het arbeidsrecht het gaat afleggen Naam: prof. mr. I.P. Asscher-Vonk Functie: lid raad van commissarissen Rabobank Nederland sinds juni 2009 22 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 22