Teune: "Hoe kan ik ervoor zorgen dat iedereen over evenveel achtergrondinformatie beschikt? Dat is nog niet zo makkelijk het debat bank waren, maar dankzij '2010' zijn we toch nog tot een verdere reductie gekomen en halen we onze targets - daar hebben we in deze tijden behoefte aan. Zonder 2010 hadden we daar geen antwoord op gehad. Een versnellings proces invoeren lijkt me prima. Maar elke bank bepaalt toch echt zelf of hij daarin meegaat." Triezenberg: "Voor mij, en vermoedelijk voor meer commis sarissen, is '2010' nog helemaal niet zo helder. Het is niet altijd even duidelijk in welke fase je bank verkeert. Maar als ik Elly hoor praten over kostenreductie, dan denk ik onmid dellijk aan mensen ontslaan. Is dat wel zon coöperatieve gedachte?" Teune: "Uitgangspunt van '2010' blijft klantwaarde. Hoe bedien ik de klant optimaal. Dan ben je nog steeds coöpe ratief bezig." Lindenbergh: "Een coöperatie is er niet alleen om uit te delen. Een coöperatie is er ook om sober en doelmatig een organisatie te leiden. Dat vergeten we soms, doordat we meer op de spiegeltjes- en kralentour zitten. En laten we wel zijn: in tijden van voorspoed krijgt iedere organisatie vet op de botten. Als het even tegenzit, kan het geen kwaad om liposuctie uit te voeren." Teune: "Maar dat dien je wel met een menselijk gezicht te doen!" Had Visie Rabobank 2010 ook niet gewoon uit de koker van een andere grote bank kunnen komen? Lindenbergh: "De visie op de marktontwikkeling had elke willekeurige bank kunnen schrijven. Wat ik specifiek Rabobank vind, is de invoeringsmethodiek. Elke lokale bank kan zijn eigen invulling bepalen op basis van zijn klanten, regio et cetera." Teune: "Ik vind het verschil in fasering typisch iets voor de Rabobank. Wij hebben er met betrekking tot 2010 voor gekozen om een voorhoedebank te zijn - anderen kiezen voor een ander tempo. Het is een visie die je invoert en lokaal vormgeeft." Lindenbergh: "Bijvoorbeeld het idee van de 'dichtbij-bank'? Heb je het dan over kantoren, stenen, bereikbaarheid? Bij een andere bank kiest men voor een concept en dat wordt dan uitgevoerd. Een ABN AMRO kijkt niet naar stenen, die hechten juist aan bereikbaarheid. Wij als bank discussiëren over bijvoorbeeld de locatie van ons callcenter. Zet je dat voor tien banken samen in Eindhoven neer of houd je dat binnen de muren van je eigen bank? Dat kan voor klanten een groot verschil zijn. Maar ook: hoe ga je om met vestigingen, waar plaats je geldautomaten, waar zorg je dat je op hoofdlocaties bereikbaar bent? Dat zijn lokale accenten die je bij andere banken niet aantreft." Welke rol spelen jullie als commissarissen bij Visie 2010? Lindenbergh: "In verband met een ingrijpend fusietraject staan wij nu aan de voorkant van de invoering van 2010. Als commissarissen moeten wij ervoor zorgen dat de invloed van de ledenraad bij lokale invulling van deze visie optimaal is. Samen met de ledenraad hebben we inmiddels een aantal aanpassingen gedaan op het gebied van kantoorsluitingen en openingstijden. Als commissarissen creëer je ook een draagvlak bij de leden - dat is je coöperatieve rol." Teune: "Wij zitten een stuk verder in het proces. Zo hebben we onlangs met de directie een constructieve discussie gevoerd over de virtuele bank in relatie tot het kantoren netwerk. Wat betekent dat nou? Is er straks helemaal geen fysiek klantcontact meer? Vanaf de start, een jaar of twee geleden, hebben wij allereerst uitvoerig de visie met elkaar besproken en er vervolgens een projectvorm met een stuurgroep van gemaakt. Op die manier zorg je dat het strak geleid wordt en dat het ook als project eindigt. Als commis sarissen houden wij toezicht op de consistentie van de uitvoering en op de projectkalender. Het project was, zeker in het begin, ook een speerpunt binnen de raad. Gaandeweg zijn er ook amendementen gekomen op basis van nieuwe gezichtspunten. Soms waren er speciale thema-avonden en extra vergaderingen nodig om meer inzicht in de materie te krijgen. Het onderwerp grijpt tenslotte op heel veel verschil lende zaken binnen de bank in." Met Visie 2010 denkt de Rabobank klaar te zijn voor de toekomst. Maar hoe zien jullie de functie van commis saris in de toekomst? Teune: "Het type commissaris zal nog beter moeten gaan passen bij de fase waarin een bank zit. Dat betekent meer deskundigheid en meer beschikbaarheid, maar vooral ook hart voor de coöperatie." Lindenbergh: "Je hoort op commissarisopleidingen steevast: 'Als commissaris heb je maar één ding nodig: tijd'. In de toekomst zal dat dus vermoedelijk nog meer tijd zijn." Triezenberg: "Ik denk dat we gespecialiseerde commissa rissen krijgen." BANK IN BEWEGING 21

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 21