Als commissaris ben je toezichthouder van een bank. Maar hoe houd je daadwerkelijk de vinger aan de pols? En heb je daar eigenlijk wel tijd genoeg voor? Ook in het geval van een tamelijk ingrijpend traject zoals bijvoorbeeld Visie Rabobank 2010? Deze en andere dilemma's komen voorbij in het debat met EllyTeune (voorzitter raad van commissarissen Rabobank de Leijstroom), TonnyTriezenberg (lid raad van commissarissen Rabobank Almere) en Kees Lindenbergh (voorzitter raad van commissarissen Rabobank Parkstad Limburg). Tekst: Leo Alexander Schlangen Fotografie: Merlijn Doomernik 'Als commissaris ben je een critical friend van de Rabobank' Waarom kiest iemand voor commissariaat? Tonny Triezenberg: "Ik ben voor de functie gevraagd en heb 'ja' gezegd. Zoals voor meer dingen in mijn leven geldt dat ik graag iets wil brengen én halen. Met andere woorden: ik wil ergens van kunnen leren en tegelijkertijd iets waar ik goed in ben, kunnen overdragen op anderen. Dat maakte een commissariaat voor de Rabobank aantrekkelijk. Het bankwezen is voor mij tamelijk onbekend terrein, maar ik denk dat ik met mijn kennis als zelfstandig ondernemer van toegevoegde waarde kan zijn." Elly Teune: "Ik herken veel in wat Tonny zegt. Met mijn bestuurlijke ervaring kan ik wat toevoegen aan een raad van commissarissen. Daarnaast ben ik in staat om als voorzitter een club te binden. Ik vind de Rabobank een prachtige organisatie. Ik woon in een dorp en kan daar via deze functie iets voor terugdoen. De aanwezigheid van een Rabobank in het dorp is belangrijk." Kees Lindenbergh: "De Rabobank is een fantastische bank. Om daarvan deel uit te mogen maken is mooi. Aan de ene kant intrigeert me hoe dat nou werkt, zon dynamisch proces. Aan de andere kant vind ik het ook mooi om via een proces van beïnvloeding je eigen doelstelling, zowel lokaal als centraal, te bereiken." Wat is in jullie ogen de belangrijkste taak van een commissaris? Lindenbergh: "Ik noem het welwillende weerstand. ]e houdt toezicht en je geeft tegelijkertijd het bestuur de ruimte om te ondernemen, met behoud van de normen en waarden die we met elkaar afgesproken hebben." Teune: "Wat Kees 'welwillende weerstand' noemt, omschrijf ik als een 'critical friend'. Dat komt op hetzelfde neer. Als commissaris fungeer je ook als sparringpartner van de directie en dien je toezicht te houden dat bepaalde dingen goed verlopen binnen de bank." Triezenberg: "Jeroen Smit, auteur van De prooi, vindt het aanstellen en ontslaan van directies de belangrijkste taak van een commissaris. Dat is natuurlijk erg scherp gesteld. Maar is dat niet waar het feitelijk op neerkomt?" Teune: "Ja, het ontslaan van de directie ie een belangrijke taak. Maar ik vind het een brevet van onvermogen om het zover te laten komen. In de aanloop naar zo'n radicale beslissing zijn er tal van momenten en mogelijkheden om bij te sturen. Als voorzitter vind ik het mijn belangrijkste taak dat je iemand laat inzien dat hij niet op de goede plek zit." 18 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 18