Liever handiger dan goedkoper Zelf het goede voorbeeld geven Hans van der Werff, directievoorzitter Rabobank Noordenveld West Groningen: "Onze fusie in 2008 bood de mogelijkheid om eens onbevangen te kijken of onze organisatie nog wel was ingericht op wat wij wilden doen. Dat heeft dit jaar geleid tot structureel lagere personeelskosten. Dus met de kostenreductie in 2009 zit het wel goed. Toch blijven wij ook bij de begroting voor 2010 letten op mogelijkheden om kosten te reduceren. Dat zijn we als coöperatie aan onze leden verplicht. Maar bezuinigen is geen doel op zich. Je kunt zeggen: maak een plan om 10 procent kosten te besparen. Je kunt ook zeggen: maak een plan om je klanten zo goed te bedienen dat je 10 procent goedkoper uit bent. Zelf heb ik het liever over 'handiger' dan over 'goedkoper'. Vorig jaar hebben wij voor de fusiebank een nieuw strategisch plan gemaakt, waarbij het hele personeel betrokken was. Daarin hebben wij onze missie en doelstellingen nog eens helder over het voetlicht gebracht. Ieder kwartaal praten wij onze mensen bij over hoe wij er voorstaan. Wij zijn nu druk bezig met de begroting voor 2010. Het kan zijn dat daar een flink bedrag aan besparingen uitkomt, maar verwacht geen 10 procent. Naarmate je al langer streng op de kosten bent geweest en naarmate je het beter doet qua efficiency, wordt het moeilijker om nog verder te bezuinigen. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat de rek eruit is. De markt blijft in beweging. Er ontstaan altijd weer nieuwe mogelijk heden om er nog eens op een andere manier naar te kijken." Dick Hak, algemeen directeur Rabobank Venlo en omstreken: "In onze begroting voor 2009 mikten we op eenzelfde kostenniveau als in 2008. Daar zitten we nu 5 procent onder. Wij hebben goed gelet op fte's en op de marketingkosten, en wij hebben nauwelijks hulp- en vervangingskosten gemaakt. Waarbij wij zelf het goede voorbeeld proberen te geven: wij zijn met ons directieteam teruggegaan van vijf naar drie leden. Al met al zitten wij nu op een efficiency-ratio van 0,45. Hele grote stappen kunnen wij dus niet meer zetten in 2010. Zeker geen 10 procent, eerder 2 tot 3 procent. Wij focussen nu vooral op de opbrengsten. Wij sturen sterk op de verhouding tussen provisie en personeels kosten; die moet boven de 100 procent blijven. Dat kan alleen als wij goed letten op wat we wel doen en wat niet. In het kader van Visie 2010 hebben wij met alle medewerkers een managementgame gespeeld: waar zitten onze kwaliteiten, en aan welke knoppen kunnen wij draaien? Daar is uitgekomen dat we in 2012 een commerciële productiviteit van 2 willen halen. Dat betekent: dichtbij de klant staan, hem nog beter van dienst zijn, op het juiste moment met het juiste product. Daarbij schrikken we er niet voor terug om ook waarde te creëren buiten het directe bankbedrijf. Een goed voorbeeld is onze eigen makelaardij, waarmee we huizen die nog te koop staan helpen verhuren. Daarnaast hebben we samen met woningcorporaties startersfaciliteiten ontwikkeld om starters op de woningmarkt makkelijker aan een woning te helpen. Zo zijn wij altijd bezig met nieuwe kansen, op de gezond eigenwijze manier die onze bank typeert." BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 16