Voort op de ingeslagen weg De zuinige directeur praktijk Harry Scholte, directievoorzitter Rabobank Zuid en Oost Groningen: "Voor dit jaar hadden wij de nullijn willen aanhouden. Inmiddels zitten we op min 6 procent. Dat heeft te maken met een aantal voorzieningen die we uiteindelijk niet hebben hoeven te nemen. Wij werken hier met een strategisch plan dat als het goed is een aantal jaren meekan. Een van onze speerpunten is dat wij kosten- leider willen zijn. Kijken hoe je de dingen nog efficiënter kunt doen, hoe je de organisatie nog beter kunt afstemmen op de markt waarin je opereert - dat behoort tot de cultuur van onze bank. Hebben wij het afgelopen jaar op dat gebied wat anders gedaan dan anders, of gaan wij komend jaar wat anders doen dan anders? Nee, wij gaan voort op de ingeslagen weg. Visie 2010 zegt: min 10 procent. Het zou mij verbazen als dat ons niet ging lukken. In de eerste plaats omdat zuinig zijn toch al in onze aard zit. Als er bij ons een vacature ontstaat, is het nooit vanzelfsprekend dat die opgevuld moet worden. De eerste gedachte is: kunnen wij het samen opvangen? Daarnaast passen wij consequent het concept van integraal management toe. De afstand tussen beleid en doen is klein. Wij hebben weinig staffuncties: geen HRM-adviseurs, geen communicatieadviseurs. Wij hebben wel mensen die daarmee bezig zijn, maar niet als apart specialisme. Dat is allemaal geïntegreerd in de ondersteuning van de directie. Daardoor kunnen wij ons snel en makkelijk aanpassen, bijvoorbeeld aan de verdere ontwikkeling van de ICT." Maarten van den Bosch, directeur/bestuurder Rabobank Peel Noord: "Pater Van den Eisen, de oprichter van de Boeren leenbank, is bij ons in Gemert geboren. Honderd jaar geleden ging die al uit van een sobere bedrijfsvoering, en dat doen wij nog steeds. Zelf sta ik hier in de regio bekend als de zuinige directeur. Over 2009 komen wij uit op een kostenbesparing van tussen 4 a 5 procent. Dat heeft alles te maken met de fusie die we net achter de rug hebben. Van de 152 Rabobanken in Nederland hebben wij de op één na beste efficiency-ratio. Dat kan niet veel beter meer. De enige substantiële post waar wij echt invloed op hebben zijn de personeelskosten. Door de fusie zijn die al met 5 procent gedaald. Wij hebben altijd eerst de bank laten groeien en het perso neelsbestand daar steeds iets achteraan laten lopen, niet andersom. Zo handhaaf je een gezonde werkdruk waar mensen zich prettig bij voelen en een uitdaging in vinden. Mede daardoor kennen wij een laag verloop en een hoge productiviteit. Wij hebben ook een slanke staf: geen eigen HRM-adviseur, geen dure marketeers. Verder letten wij scherp op de effectiviteit: wij doen alleen maar dingen waarvan duidelijk is dat we er wat aan hebben. Momenteel zijn wij bezig met onze meerjarenplanning. Daarbij kijken wij natuurlijk ook nog een keer kritisch naar de kosten, mede in relatie tot de normbezetting. Maar ik betwijfel of daar nog veel te winnen valt. Als dat wel zou was, zouden wij de afgelopen jaren hebben zitten slapen." BANK IN BEWEGING I 15

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 15