De klant beter bedienen tegen lagere kosten. Met als het even kan een kostenreductie van 10 procent. Dat is voor 2010 de uitdaging voor de aangesloten banken. Momenteel zijn zij druk doende dat te vertalen naar hun begroting voor komend jaar. Een uitgelezen moment om zes direc teuren aan het woord te laten over hun ambities, hun doelstellingen en de manier waarop zij die realiseren. Tekst: Pierre Spaninks Illustratie: Tyn O. Veen, GPB Tussen nul en min tien 14 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 14