4 BOEK Eenduidig bestuursmodel dichterbij IN DE PERS De Rabobank en Shell zijn de populairste werkgevers onder zowel hoogopgeleide vrouwen als mannen. Dat blijkt uit het Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek van de Intelligence Group DE GROTE RECESSIE Hoe zit het nu met de crisis? Dure spitsen scoren niet E3BB&3 TÜ'tTt .tt+ï Coöperatief gedachtegoed als cadeautip Een eenduidig bestuursmodel voor alle lokale banken is weer een stuk dichterbij gekomen. De Centrale Kringvergadering stemde op 30 september in met de aanbevelingen van de Commissie Evaluatie Bestuurs modellen. De Volkskrant, 12 augustus 2009 Het Centraal Planbureau •x de kredietcrisis Economen van 's lands meest vooraan staande denktank, het Centraal Planbureau (CPB), geven in De Grote Recessie dieper inzicht in de crisis. De centrale vraag: hoe kon een relatief kleine schok op de Amerikaanse huizen markt de ineenstorting van de wereldhandel ver oorzaken? Hoe lang zal de recessie duren en wat zijn de economische gevolgen op langere termijn? De auteurs willen de lezer op een toegankelijke manier antwoord geven op deze en meer vragen. Hun inzichten ontmoeten ook veel kritiek van collega-economen. Niettemin is dit boek een must voor iedereen die wil weten hoe het zit met de crisis. De Grote recessie; Het Centraal Plan bureau over de kredietcrisis - Casper van Ewijk en Coen Teulings. Uitgeverij Balans, ISBN: 978 94 600 3224 0. Prijs: €15,00 Voetbal bekeken door een journalistiek- economische dubbelfocusbril. De Brits-Ne derlandse sportjournalist Simon Kuper en econoom Stefan Szymanski deden dat. Ze vlooiden de boekhou ding van veertig Engelse clubs door op de samen hang tussen de uitgaven aan transfers en de stijging op ranglijsten. Conclusie: grote namen brengen doorgaans hun geld niet op. Ze worden aangekocht om sponsors, fans en pers te 'pleasen! De twee verwonderen zich erover dat er véél geld omgaat in een wereld waar intellect zelden samen gaat met kennis van sport. Behalve voetbalwetenschap smeuïge 'freakonomics'. Welk Europees land is het voetbalgekst? Is er minder zelfmoord onder voetbalfans? Dure spitsen scoren niet; En andere raadsels van het voetbal verklaard. Simon Kuper en Stefan Szymanski - Uitgeverij Nieuw Am sterdam, ISBN: 978 90 468 0690 6, €17.50 Dure spitsen scoren niet; En andere raad sels van het voetbal verklaard. Simon Kuper en Stefan Szymanski - Uitgeverij Nieuw Amsterdam, ISBN: 978 90 468 0690 6, €17,50 mmifWW gw® Een kwart eeuw coöperatie werken met |§j coöperatief ge dachtegoed levert 4 heel wat kennis JU' en ervaring op om fp te delen. Fokke Hoekstra, lid van met managementteam van Rabobank Noordoostpolder, tekende zijn ervaringen op in het boek De toekomst van de coöperatie ligt in onze handen. Aanleiding voor het boek was voor hem de signalering dat medewerkers vaak wor stelen met het uitdragen van coöperatieve waarden. In korte verhalen laat hij de kracht van de coöperatieve gedachte zien. Goede cadeautip dus voor banken die medewer kers willen doordringen van de coöpera tieve identiteit of als aardig presentje rond de kerst. De toekomst van de coöperatie ligt in onze handen - Fokke Hoekstra. Het boek is te bestellen via e-mail: directie@ noordoostpolder-urk.rabobank.nl Met de beoogde structuur wordt een flinke professionaliseringsslag gemaakt: van een bestuur met gekozen leden naar een directie met louter (benoemde) professionals - zonder dat de ledeninvloed ingeperkt wordt. Na het oordeel van de CKV is de weg vrij om te werken aan wijziging van de statuten. "Goed nieuws", vond Gerlinde Silvis, lid van de raad van bestuur van Rabobank Nederland. In haar debuutrede voor de CKV bedankte zij het overlegorgaan voor de degelijke extra input aan de commissie. Het beoogde 'Rabomodel' zorgt voor meer slagvaardigheid en beter toezicht. Voor tweederde van de Rabobanken is het directiemodel overigens niet meer zo nieuw; ze werken er al mee. De komende tijd moet nog wel werk verzet worden. Onder meer aan de combinatie van cultuur en structuur, de rol en formele positie van de bestuursvoorzitter, de samenstelling en omvang van de directie, de inrichting van commissies uit de raad van commissarissen en de invloed van de ledenraad krijgen nadere uitwerking. Streven is dat het Rabomodel uiterlijk eind 2011 door alle lokale banken is ingevoerd. BANK IN BEWEGING 11

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 11