■ROfeö» 6 BOEG helpt gat in de hand dichten Rabobank rolmodel gedragscode Banken liggen zwaar onder vuur, sinds er in het bankwezen veel zaken misgingen. Met enorme gevolgen voor consument en economie. Inmiddels heeft het bankwezen zelf een gedragscode opgesteld en Rabobank juicht die van harte toe. Bestuursvoorzitter Piet Moerland noemt hebben mooi staaltje zelfregulering dat vóór het uitbreken van de financiële crisis voor absoluut onmogelijk werd gehouden." GOEDE VOORNEMENS Mijn goede voornemen voor 2010 is om nog dichter hij de behoeften van de klant aan te sluiten en de bank daarop in te richten en te laten functioneren. Dat zal de relatie verstevigen en ook beschermen voor de turbulenties om ons heen Veel jongeren hebben een gat in de hand. Daar wijst het Nibud veelvoudig op, dat weten gemeenten die een groeiend aantal jonge mensen in de schuldhulpverlening krijgen. Rabobank levert op eigen wijze een bijdrage aan dit groeiende maatschappelijke probleem. Onder meer met het online platform BOEG, wat staat voor Baas Over Eigen Geld. Deze site helpt jongeren tussen 12 en 18 jaar met hun financiële huishouding. Jong geleerd is immers oud gedaan. Door zakgeld en bij- en vakantiebaantjes hebben jongeren al vroeg inkomsten en uitgaven. BOEG stimuleert hen om op een ouderwetse manier, maar met zeer eigentijdse bestedingsvoorbeelden een 'huishoudboekje' bij te houden en te sparen. En ze te confronteren met BOEGbeelden. Dat zijn leeftijdgenoten die hun financiële doelen bereiken: de aanschaf van een brommer, een buitenlandse vakantie, een duur muziekinstrument. BOEG slaat aan bij de doelgroep én hun ouders, zegt marktonderzoeksbureau Signicom, dat op verzoek van Rabobank onderzocht hoe BOEG in de markt valt. Esther Zimmerman, Rabobank Nederland, over het onderzoek: "Van de ouders ziet 63 procent een belangrijke rol weggelegd voor de banken bij de financiële opvoeding van hun kind. Jongeren waarderen het overzicht dat ze krijgen en de vormgeving van het platform spreekt hen aan. De site maakt het aantrekkelijk zich te verdiepen in geldzaken." www.baasovereigengeld.nl Rabobank voelde zich volgens Moerland minder aangesproken wat betreft het onheil dat leidde tot grote reputatieschade voor de bancaire sector. Niettemin heeft hij het met betrekking tot de gedragscode over'een historische stap voorwaarts': "Het staat buiten kijf dat een fundamentele mentaliteitswijziging en heroriëntatie in het bankwezen hard nodig zijn. De financiële crisis heeft ons allemaal met de neus op de feiten gedrukt. Helaas wordt de noodzaak van een gedragscode doorgaans pas ingezien als de wal het schip heeft gekeerd." Moerland is er trots op dat de commissie-Maas, die aan de code werkte, Rabobank als rolmodel lijkt te hebben gehanteerd. "Bij ons geen laissez-faire en bomen die tot in de hemel groeien. De coöperatieve governance - met de Centrale Kringvergadering als exponent - garandeert bankieren met beide benen op de grond." Sleutelbegrippen daarbij zijn volgens Moerland prudent risicomanagement, financiële soliditeit en duurzaam ondernemen. "Ook op het gebied van bonussen en beloningen zijn bij ons geen excessen." Jan Vinkenvleugel, voorzitter directie Rabobank Venray S 10 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 10