MUST Rabobank Steunt Olympics CJ BOEK WZGD - Wat Zou Google Doen? BOEK Coöperatieve bank crisisbestendiger BOEK De kijk van oude rot Heemskerk Een gezonde De Rabobank is tot en met 2012 'Official Supplier'van NOCNSF. De bank steunt de komende vier jaar de Nederlandse topsport. Onder meer de Olympische en Paralympische Spelen Vancouver 2010 en Londen 2012 vallen binnen de contractsduur.Theo Fledderus, directeur NOC*NSF, is blij met de contracten met Rabobank en andere partijen. 'Een geweldig signaal dat onze Partners in Sport en Official Suppliers, ondanks de economische ontwikkelingen, de Nederlandse sport blijven steunen. We hebben voor de komende jaren een aantal ambitieuze doelstellingen bepaald: het realiseren van een top 10-positie op de wereldranglijst tijdens de Olympische Spelen, een leven lang sporten en versterking van de sportbranche in Nederland. Om deze doelen te kunnen bereiken is samenwerking met het bedrijfsleven essentieel.' Rabobank is een solide merk, ook in turbu lente marktomstandigheden. Wat te doen om het merk vitaal te houden en te blijven innoveren? De kunst afkijken bij Google! Dat zegt Jeff Jarvis, schrijver van WZGD - Wat Zou Google Doen? Daarin neemt de internetgoe roe de bedrijfsfilosofie van Google onder de loep. Andere bedrijven en branches kunnen daar in zijn ogen veel van opsteken, door meer te profiteren van internet. De sleutel tot Google's innoverend vermogen volgens Jarvis: gebruikers maken de dienst uit. Bedrijven moeten niet langer praten tegen hun klanten, maar naar ze luisteren. Vooral de lastigste klanten moeten ze koesteren. WZGD? Wat zou Google doen? - Jeff Jarvis, Uitgeverij Mouria, ISBN 9789045800691 Prijs: €19,90 ^7 vat Wat zou Google doen? AT WE KUNNEN LEKEN VAN HET 4ELST GROEIENDE BEDRIJF OOIT Coöperatieve banken zijn beter bestand tegen de crisis dan beursgeno teerde concurrenten. Die stevige conclusie staat in de bundel 'Een eigen koers; Coöpera tief bankieren in turbulente tijden'. Het boek, met bijdragen van negen vooraanstaande auteurs, is samengesteld door Rabobanks historica Joke Mooij en chef-econoom Wim Boonstra. Zo is er een analyse van de Britse situatie. De coöperatieve sector verdween in het Verenigd Koninkrijk doordat de meeste mutuals vorige eeuw zijn omgezet in com merciële bedrijven. Het verging hen daarna net zo min goed als de vanouds commerci ële grootbanken. Het coöperatieve model is evenmin een 'wondermodel! Ook coöpera tieve banken maakten fouten en betaalden een zware tol. Een eigen koers. Coöperatief bankieren in turbulente tijden, redactie Joke Mooij en Wim Boonstra,181 pagina's, University Press, ISBN 9086593187VU Winkelprijs: 29,50 Een oude rot in het vak die terugblikt en vooruit kijkt. Aan het eind van zijn loopbaan raakte de recent vertrokken Rabo-topman Bert Heemskerk verzeild in de heftigste crisis in de financiële wereld sinds de jaren dertig. De gebeur tenissen inspireerden de bankier tot het schrijven van Een gezonde krimp. Daarin schetst hij zijn persoonlijke kijk op hoe het zover heeft kunnen komen en stelt hij een aantal essentiële vragen. Hebben toezichthouders zitten slapen? Waren de bankiers echt naïef en onschuldig? Heemskerk doet niet aan zwartepieten, maar ziet in de crisis kansen. Hij pleit voor meer duurzaamheid en een solide financieel bestel. Een gezonde krimp, Bert Heemskerk, 206 pagina's, Uitgeverij Balans, ISBN 9460031994 Prijs: 17,95 BANK IN BEWEGING 9

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 9