'Eerlijke' Bankwijzer niet fair Rabobank heeft gelijk gekregen door een coöperatie te blijven en niet naar de beurs te gaan' IN DE PERS Deze bekende regel uit een Rotterdamse voetballied is ook van toepassing op de Rabobanken. De oprichters van deze banken omarmden namelijk niet alleen het ideaal van Raiffeisen, maar gaven hieraan ook invulling door zelf een coöperatieve boerenleenbank te stichten. Een fraai staaltje van daadkracht en betrokkenheid. InCompany-oprichter René Gerhardus, Telegraaf, 28 mei, 2009 In de geschiedenis van de Rabobank is betrokkenheid altijd zo vanzelfsprekend geweest, dat we het woord betrokkenheid nauwelijks in de oude archiefstukken tegenkomen. Die betrokkenheid komt echter duidelijk tot leven in de gedenkboeken van lokale Rabobanken. Hierin wordt verhaald over de initiatiefnemers. En de oude zwart-witfoto's tonen zelfbewuste mannen gezeten achter tafels, zich duidelijk bewust van het historisch belang van hun activiteiten. Deze 'mannen van het eerste uur' - afkomstig uit de plaatselijke elite - waren dikwijls ook betrokken bij tal van andere lokale initiatieven, zoals de oprichting van de melkfabriek of de afdeling van een boerenbond. Daarnaast namen deze actieve dorpsbewoners vaak ook nog gedurende vele jaren het beheer van de nieuwe bank voor hun rekening. Zoals bekend gebeurde dit alles geheel belangeloos. Het gezicht van de coöperatieve bank was de kassier. Vaak was dat de plaatselijke onderwijzer, die zijn bancaire werkzaamheden vervulde naast zijn werk op school. Daarbij deed zijn woning dienst als onderkomen voor de bank. De klanten ten slotte waren eveneens afkomstig uit de directe omgeving. Zij waren (verplicht) lid van de coöperatieve bank. Als leden waren de klanten direct betrokken bij het wel en wee van hun bank. Zoals de gedenkboeken laten zien, is in de afgelopen eeuw bij de banken en in de dorpen veel veranderd, maar sommige dingen zijn hetzelfde gebleven, zoals de lokale betrokkenheid. Die lijkt tijdloos. Met 'Eerlijke Bankwijzer' wijzen o.m. Oxfam Novib en FNV spaarders de weg naar banken zonder bloed aan hun handen. Door publiciteit hou den zij druk op de ketel. Sym pathiek, maar soms ook kort door de bocht. Zo verdient de bewering dat de bancaire sector betrokken is bij 'foute wapenhandel' meer nuance. Rabobank wil niet betrokken zijn bij de productie of handel van controversiële wapens en houdt zich aan de wet en verdragen. Dit betekent niet dat er geen dilemma's zijn. Sommige zakenpartners zijn actief in civiele sectoren (bijvoorbeeld bouw van vliegtuigen, computeronder delen), en tevens betrokken bij militaire activiteiten. Financiering van bijvoorbeeld clustermunitie of kernwapens kan rekenen op een nee. Maar de gedachte dat relaties met deze bedrijven zonder meer taboe zijn gaat te ver. Samen met collega-banken maakte Rabobank dat kenbaar in een ingezonden stuk in het Financieel Dagblad. 8 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 8