discussie ONEENS Ook op Governet bent u redelijk eensgezind: 80% van u is het eens met de stelling en onderbouwt zijn keuze met argumenten als "zelfgenoegzaamheid past ons niet en leidt tot luiheid", "de geschiedenis wijst uit dat zelfgenoegzaamheid leidt tot het wegvallen van onze voorsprong op de concurrentie"en: "dat de anderen maar wat aanklungelen, betekent niet direct datje zelf een topprestatie levert". De 20% die zich niet kan vinden in de stelling werpt onder meer tegen dat "we altijd een nuchtere, coöperatieve bank zullen blijven: een beetje trots is goed." niet zelfgenoegzaam te worden Naam: Hans Telkamp Functie: Directeur Particulieren Rabobank Utrechtse Heuvelrug "Zelfgenoegzaamheid leidt tot vermin derde waakzaamheid en waakzaamheid is nu zeker geboden op alle fronten. Onze resultaten staan zwaar onder druk door de ontwikkelingen op de hypothekenmarkt en de markt voor beleggingen. Dan praat ik nog niet eens over de te hoge spaarrente en de problemen om de - collectieve - lasten te verlagen. Een voorsprong raak je makkelijk kwijt. We moeten alert blijven en vooral niet zelfgenoegzaam achterover leunen. Het is nu de tijd om ons te profi leren op onze kernwaarden. Het is mooi dat die afwijken van de Bos-banken en de andere banken met aandeelhouders. Laten we er gebruik van maken! Ons imago is sterk en de markt percipieert onze bank als een bank die relatief ongeschonden door de kredietcrisis komt. Het past ons om nu bescheiden, maar wel doortastend, bestaande maar ook nieuwe klanten tege moet te treden." Naam: Jan Schut Functie: Commissaris Rabobank Apeldoorn en omgeving "Ik vind dat bij Rabobank juist best wat meer tevredenheid mag worden gevoeld en getoond. Bescheidenheid is vaak een masker voor gebrek aan lef en zelfvertrouwen. Zelf genoegzaamheid dwingt tot moed en wak kert de lust aan tot behoud van waar je trots op bent en meer. Dat gevoel is niet alleen voor het weekend. Het moet natuurlijk niet doorslaan, want zelfgenoegzaamheid wordt ook wel de grootste vijand van excellentie genoemd. Maar met conservering van het bestaande redden we het beslist niet. Het zal niet de eerste keer zijn dat veroorzakers en verliezers van een oorlog, zoals de krediet crisis zou kunnen worden gekwalificeerd, als winnaars uit de strijd komen." Rabobank Hoorn en Omstreken "De laatste tijd worden we regelmatig verwend met positieve media-aandacht; de Rabobank is zelfs enigszins 'hof geworden. Het coöperatieve model wordt alom bejubeld, onze mening telt. Gezonde bedrijfstrots mag, zelfgenoegzaamheid en zelfoverschatting liggen echter op de loer en passen niet bij onze bedrijfscultuur. Gelet op de huidige markt- en resultaatontwikkeling hebben we daar ook geen enkele reden voor. Eventuele twijfelaars worden door de Audit Rabo Group hardhandig wakker geschud. Onze energie kunnen we beter in stevige actie stoppen door ons huis op orde te brengen; een goede lik verf en daarna de bloembakken weer naar buiten, oftewel: met hernieuwd elan de markt in. Want de concurrentie zit ondanks alle tegenslagen bepaald niet stil en komt uiteindelijk, gesaneerd en wel, sterker uit de strijd." Naam: Erwin Schols Functie: Commercieel directeur BANK IN BEWEGING 5

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 5