In elke Bank in Beweging reageren Rabobank-bestuurders op een stelling. Deze keer: 'Rabobank moet oppassen om Naam: Mark van den Broek Functie: Commercieel directeur Rabobank Rijk van Nijmegen "Voor de Rabobank Rijk van Nijmegen was 2008 een succesvol jaar. Op alle fronten heeft de bank een forse groei doorgemaakt. Dit zou kunnen leiden tot zelfgenoegzaamheid of arrogantie, en dat is gevaarlijk. Wij hebben onze managers al in 2008 gevraagd om naast het reguliere budget een alternatief 'noodscenario' te maken voor 2009, mochten de resultaten de eerste twee maanden tegenvallen. Het was mooi om te zien welke ideeën zij presenteerden om snel resultaat te boeken. Hiermee zijn wij als directieteam direct aan de slag gegaan. Onze resultaten staan op de basiselementen zwaar onder druk en de provisie-inkomsten lopen verder terug, dus we moeten nog verder kijken naar het minimaliseren van kosten en het optimaliseren van de personele bezetting. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij vanaf 2007 pilotbank waren voor Rabobank 2010. Enerzijds om de klantwaarde te verhogen, anderzijds om te zorgen dat de effkiencyratio omlaag gaat, want dat is nodig om de concurrentie bij te blijven. Het is dus tijd voor harde actie, en niet voor arrogantie!" Naam: Gerrit Wielink Functie: Directeur Bedrijfsmanagement Rabobank Arnhem en Omstreken "We komen relatief goed door de kredietcrisis, maar we moeten scherp aan de wind varen om onze goede positie vast te houden. Efficiency is de achilleshiel in onze organisatie. De kosten moeten fundamenteel dalen om concurrerend te blijven. Om dat te realiseren, moeten we keuzes durven te maken in de klantbediening en meer dan nu profiteren van de schaalgrootte van onze organisatie. Bij klantbediening is het bijvoorbeeld de vraag of je wel alle kanalen 'open moet zetten voor alle klanten. Het kanaal e-mail kan weieens erg kostbaar zijn, terwijl we prima alternatieven hebben. Verder zal een deel van de lokale werkzaamheden centraal of regi onaal uitgevoerd kunnen worden tegen lagere kosten. Ook is er veel te besparen als er nieuwe producten en processen worden ontwikkeld die eenvoudig zijn voor de klant en de bank. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat Rabobank Nederland die regisseursrol kwalitatief goed uitvoert met participatie in de besluitvorming door lokale banken. Het gevolg is minder lokale vrijheid, maar ook veel lagere kosten." Naam: Antoine Driessen Functie: Directievoorzitter Rabobank Helmond "Jeroen Smit, auteur van De Prooi, stelde onlangs in een lezing voor vijfig Rabo- bank-talenten dat de Rabobank zich het afgelopen jaar als een arrogante bank had gedragen. Uitspraken van Bert Heemskerk en Bert Bruggink hebben dit beeld ver sterkt, vond hij. Los van het feit of hij gelijk heeft, is het belangrijk dat we dit gevoel niet bij mensen gaan oproepen. Enerzijds omdat we niet 'groots' zijn geworden door grootdoenerij, anderzijds helpt het ons niet om op dergelijke wijze ons imago te ver stevigen en de klantloyaliteit te verhogen. Waardering dwing je niet af door borst klopperij, maar kun je oprecht verdienen. Vanuit onze missie gezien moeten we ons blijven richten op klantwaarde. Het is wel verstandig om intensief en hard te spelen in het commerciële speelveld rondom de klant. Daarvoor hebben we al onze energie nodig. Als we onze coöperatieve gedachte nu omzetten in klantwaarde c.q. business genereren, dan krijgt Rabobank vanzelf de waardering die ze verdient." Wilt u ook reageren op deze stelling of wilt u een onderwerp ter discussie stellen, mail dan naar: bankinbeweging@rn.rabobank.nl BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 4