rabo denktank Economisch analisten en financiële markten zijn in de ban van groene loten, de eerste tekenen van bloei die we de afgelopen maanden in verschillende economieën mochten optekenen. In Amerika bijvoorbeeld lijken de huizenverkopen niet verder te dalen, zagen we voor het eerst in lange tijd de hypotheekaanvragen weer toenemen en zijn er zelfs tekenen dat het dalingstempo van de huizenprijzen afneemt. En wereldwijd zagen we de vooruitzichten voor de industrie in maart en april weer wat ten goede keren, na een bijzonder zwak uiteinde van 2008 en dito start van 2009. De beurzen vonden eindelijk ook de weg naar boven weer eens. Allard Bruinshoofd van KEO legt uit. Elk herstel moet ergens beginnen. Alleen daarom al moeten we deze eerste positieve signalen koesteren. Maar laten we de zaak ook in perspectief blijven zien. De economische activiteit is de afgelopen kwartalen in een schrikbarend tempo teruggevallen en waar we nu dus blijkbaar al dolblij van worden is dat dit dalingstempo lijkt af te nemen. De economie, in ieder geval de Europese, zal echter de komende kwartalen blijven krimpen. Alleen niet meer zo snel als we tot nu toe zagen. Zelfs als we uiteindelijk weer groeien, hopelijk vanaf begin 2010, dan zal dat voor veel bedrijven en werknemers in eerste instantie te weinig en te laat blijken. Reorganisaties, ontslagen en faillissementen zullen eerst nog toenemen. Op zijn vroegst eind volgend jaar zal de werkloosheid haar top bereiken, wanneer meer dan 10% van de Europese beroepsbevolking werkloos zal zijn. Hierin schuilt ook precies het gevaar dat een soort overenthousiasme over de groene loten van nu kan omslaan in teleurstelling en hernieuwd verlies aan vertrouwen als blijkt dat daarmee nog lang niet alle problemen als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. Zodra we weer groeien zal ook snel de vraag zich opdringen hoe we de rekening gaan betalen. Ik denk dan in de eerste plaats aan het weer op orde brengen van de overheidshnanciën in vrijwel alle Eurolanden. Terugvallende belastinginkomsten, oplopende werkloosheidsuitkeringen en een flink aantal omvangrijke economische steunpakketten hebben de rijksbegrotingen aardig uit het lood geslagen. Gemiddeld in het Eurogebied zal het begrotingstekort in 2010 5Vi% van het bruto binnenlands product (bbp) bedragen, terwijl men in Europa eigenlijk een klein overschot nastreeft en in ieder geval in economisch normale tijden het tekort moet terugbrengen tot minder dan 3%-bbp. Kortom, er zal bezuinigd moeten worden en de lasten zullen moeten worden verzwaard. Ook dat kan het optimistische gevoel over het economisch herstel nog aardig in de wielen gaan rijden. Kortom, het lijkt absoluut de goede kant op te gaan, maar we zijn er nog lang niet. Ook een weerkundige vroege lente voelt prettig aan, zeker na een gure winter. Maar dan toch vooral als je lekker uit de wind in het zonnetje kan zitten. Ga je daarentegen overenthousiast al zonder jas op pad dan kan het frisse voorjaar nog een flinke verkoudheid opleveren! Vroege lente is nog lang geen hoogzomer Nog geen einde aan de krimp Veel ellende volgt pas later... zo ook de rekening BANK IN BEWEGING 35

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 35