wat ik heb geleerd Zijn dat dan geen situaties waarin je genade voor recht moet laten gelden? "Helaas, dat kan niet. Als iemand in de fout gaat op een wijze die laakbaar is en die ook nadelig is voor de organisatie en voor de klanten, dan moet je ingrijpen. Iedereen wordt geacht de regels te kennen en zich daarnaar te gedragen. Zo hard is de maatschappij en zo hard is ook het bankieren." Vindt u dat anno 2009 de coöperatieve gedachte nog voldoende leeft binnen Rabobank? "Zeker, men is er zelfs trots op. Vroeger moest je nog wel eens uitleggen wat dat inhield, maar sinds de kredietcrisis hoeft dat niet meer. En niet alleen binnen Rabo, ook daarbuiten. Het idee van de coöperatie heeft de wind in de zeilen. De coöperatieve banken die in de jaren negentig naar de beurs zijn gegaan roepen nu: 'Hadden we dat maar nooit gedaan.' Onze stakeholders hebben tenminste de lange termijn voor ogen." De afgelopen tijd hebben we nogal wat bankiers'sorry' horen zeggen. Wat vindt u daarvan? "De Vereniging van Effectenbezitters heeft het ook van mij geëist en dat heb ik geweigerd. Wij als Rabo en ik als bestuursvoorzitter hebben geen dusdanig grove fouten begaan datje kunt volhouden dat wij schuld hebben aan de kredietcrisis. Als er richting een individuele klant aanleiding is om ons te verontschuldigen dan doen we dat. Sterker nog: dan betalen we uit. Maar in zijn algemeenheid 'sorry' zeggen, dat vind ik een beetje goedkoop." U wordt opgevolgd door Piet Moerland. Hoe zou u hem typeren? "Piet is wat hij is: een echte Zeeuw. Een rots in de branding. Dit wordt niet zo'n bestuurswisseling waarna ineens alles anders moet. Aan Piet hebben we iemand die de lijnen die we de afgelopen jaren met zijn allen hebben uitgestippeld, zal doortrekken. Dat is goed voor onze organisatie en goed voor onze klanten." U gaat na uw vertrek vast niet stilzitten. Wat zijn uw plannen? "Ik ga eerst eens op vakantie. In vakantie zit het Latijnse werkwoord vacare: leeg zijn, openstaan. Niet alleen voor materiële dingen maar ook voor het transcendente. Veertig jaar lang heeft mijn agenda vol gestaan met dingen die allemaal moesten. Voor het eerst weet ik niet meer van uur tot uur wat ik morgen ga doen. Dat zullen we wel zien." BANK IN BEWEGING 33

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 33