teamwork Het team: Bovenste rij van links naar rechts: Mariëlle Stege, Arjan Veraart, Mathijs Smit, Rob Luters, Harry Wientjens, Stefan Wink, Berd Warmelts. Onderste rij van links naar rechts: Eke Heetveld, Steffie op de Laak, Tom van Laarhoven. Niet op de foto: Eric Saris belangrijk. Ondernemingen moeten zich ook aangesproken voelen door deze campagne." Wientjens: "Voor mij, als vertegenwoordiger van de lokale banken, is de vraag belangrijk hoe je de corporate campagne lokaal doorvertaalt: is de campagne goed inzetbaar in diverse lokale media, bij events en sponsoring? Lokaal wordt er heel veel geïnitieerd en dan is het belangrijk dat de campagne zowel groot als klein inzetbaar is." Wink: "En ik als teamleider zorg ervoor dat we elke stap goed checken met de doelstellingen. Zo houden we het scherp en wordt het geheel geen compromis. Alle segmenten moeten goed aan de orde komen, maar het geheel moet meer zijn dan alleen een herkenning der doelstellingen. De nieuwe campagne moet vooral ook creatief, spannend en spraakmakend zijn!" Hoe bent u te werk gegaan? Wientjens: "We hebben van tevoren alle afzonderlijke doelen goed en strak geformuleerd, waaruit één helder en strak kader is gevormd. Van daaruit zijn we verder gaan bouwen." Warmelts: "Dat was best complex, want we willen communiceren vanuit één gedachte en tegelijkertijd veel verschillende doelgroepen aanspreken." Wink:"We hebben drie reclamebureaus uitgenodigd voor de pitch. Elk hebben ze, na een uitgebreide briefing, de opdracht gekregen twee concepten te ontwikkelen, die wij hebben getoetst op de volgende punten: Vertelt het concept de boodschap? Is het geïntegreerd en in meerdere markten inzetbaar? Kan het online worden doorvertaald? Is het unieken spraakmakend in de markt? En, last but not least, past het in de huidige tijdsgeest? We hebben met name gelet op de toon; die moet bescheiden zijn en vanuit onze eigen kracht uitgaan." Mag er al een tipje van de sluier worden opgelicht? Wat wordt het nieuwe thema? Wink:"De grote uitdaging is de opgebouwde kracht en voorsprong van Rabobank structureel te maken. Klanten, zeker ook die aan de bovenkant van de markt, moeten de meerwaarde van coöperatief bankieren zien, ervaren en waarderen. Het thema wordt: 'Rabobank, de meest gecommitteerde bank!" De nieuwe campagne gaat in het najaar van 2009 van start. BANK IN BEWEGING 31

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 31