Soberheid redactioneel Rabobank COLOFON Rabobank Nederland Margit van den Berg Sandra Bindi Arianne van Dorth Ronald Korpershoek Bert Mertens Fokkeline Padmos Joop Spijker Readershouse Brand Media, Amsterdam Hoofdredactie HansVerstraaten, Lieke Lemmens Bureauredactie Eva Schravesande Redactie Yvonne Jansen, Mike Raanhuis, Peter Rikhof, Claire Schalm, Leo Alexander Schlangen, Pierre Spaninks Fotografie/illustraties Merlijn Doomernik, Olaf Hartong, Lizzy Kalisvaart, Leendert Masselink, Tessa Posthuma de Boer, Schwandt Infographics, Tjeerd Fonk, Edwin Walvisch Projectmanagement Ijda Ockers Accountmanagement Cindy Geuke Productie Carl Coenraad Vormgeving Robert Hengeveld, Nicky Schouten Lithografie GPB Leiderdorp Drukwerkbegeleiding vdBJ/Print Support Druk Roto Smeets Grafiservices Er is veel belangstelling voor de werking van onze organisatie. Deels komt die voort uit nieuwsgierigheid naar de krachten die naar de huidige uitzonderlijke positie hebben geleid. Deels om lering te trekken om de eigen organisatie te versterken of tot een coöperatie om te vormen. Ik beschouw het als een uiting van maatschappelijke betrokkenheid om onze kennis en ervaring ook op dit gebied toegankelijk en bruikbaar te maken. Die belangstelling voor het wezen en de werking van onze organisatie is gelukkig ook onder de eigen medewerkers fors toegenomen. Vergroting van het bewustzijn van de medewerkers over de coöperatieve identiteit is één van de besluiten die tien jaar geleden in het kader van de versterking van de coöperatie zijn genomen. Het was één van de moeilijkste om daadkrachtig uitvoering aan te geven. Naast de positieve resultaten, de interne en externe communicatie over het eigene van de bank, zullen ook de topposities in de vele ranglijsten daaraan bijgedragen hebben. Vaak wordt van belang geacht dat medewerkers het onderscheidende van de bank kunnen aangeven. Krachtiger is echter als alle medewerkers, te beginnen bij de leidinggevenden, aan kunnen geven wat de bank wil betekenen voor klanten en de samenleving, en hoe dat in het dagelijks leven tot uitdrukking komt. Gelukkig zijn er tal van initiatieven bij lokale banken, bij Rabobank Nederland, in talentprogramma's die bijdragen aan een groter bewustzijn. Uit de levendige dialogen blijkt een grote gretigheid om het wezen van de organisatie te doorgronden en zich daaraan persoonlijk te verbinden. De hogere waardering voor de organisatie heeft blijkens onderzoek tot een hogere zelftrots geleid. Dat is positief, maar kan ook verworden tot een vorm van zelfgenoegzaamheid. Die is helaas ontstaan ten aanzien van ons kostenbewustzijn. De winstgevendheid van banken staat sterk onder druk en ofschoon winst geen eerste doel is, is die wel een absolute randvoorwaarde om onze klanten goed te kunnen blijven bedienen. Winst voor een organisatie is als zuurstof voor ons mensen: van levensbelang. Er is dus absolute noodzaak het resultaat te verbeteren, zowel door opbrengstverhoging maar nog meer door kostenverlaging. We moeten opnieuw één van de basisprincipes waarop de organisatie is gebouwd - soberheid in praktijk brengen. En daar is ook ruimte voor. Maar er is overtuiging en ondernemerschap voor nodig om die te realiseren. Ofschoon het niet altijd over relatief grote bedragen gaat, permitteren wij ons ruime arbeidsvoorwaarden, luxe gebouwen, meerdaagse personeelsuitstapjes naar het buitenland, zogenaamde studiereizen naar Dubai, New York of Hangzhou en wordt veel tijd en geld besteed aan relatiemarketing. Het zijn een handelwijze en manier van denken die er geleidelijk zijn ingeslopen. Op veel terreinen zijn wij leidend in de markt en de maatschappij. Het past bij de grondbeginselen van de bank om dat ook te willen zijn in soberheid. En daarin is nog veel resultaat te halen. Rabobank Nederland Bank in Beweging Postbus 17100,3500 HG Utrecht o.v.v. interne adrescode UCB 532 telefoon: 030-21 63 414 fax:030-21 61 916 e-mail: bankinbeweging@rn.rabobank.nl Abonnementen Indien u vragen heeft over de distributie van Bank in Beweging of meer exemplaren wilt ontvangen dan kunt u emailen naar: bankinbeweging@rn.rabobank.nl. Mixed Sources Productgroep uit goed beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen. 01996 Forest Stewardship Louncil Bert Mertens Directeur Coöperatie en Bestuur AB Reageren?Mail naar bankinbeweging@im.rabobank.nl

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 2