Stel dat een tuinder uit het Westland bloemen wil gaan kweken in Tanzania of in Zambia, dan hebben wij daar de contacten Rabo Development Partnerbanken van Rabo Development 128 Rabo Development en Rabobank Foundation Het werk van Rabo Development doet denken aan dat van Rabobank Foundation. Toch zijn dat twee verschillende organisaties met ieder hun eigen doelstelling. Rabo Development is een zakelijke onderneming die grote banken wil ontwikkelen in landen waar die tot nu toe ontbraken. De Rabobank Foundation daarentegen doet aan armoedebestrijding met name met microkredieten en handelsfinancieringen. Waar Rabo Development een eigen bijdrage moet leveren aan het rendement van Rabobank Nederland, wordt het werk van de Rabobank Foundation juist grotendeels bekostigd uit financiële bijdragen van van lokale Rabobanken en Rabobank Nederland. vinden bij de mondiale handel in agrarische producten. Omdat wij zo'n belangrijke speler zijn in die markt geldt: hoe beter het gaat met de markt, hoe beter het gaat met Rabobank." Technische assistentie Hoe gaat Rabo Development te werk? Rabo Development verwerft in ontwikkelingslanden banken die een groot netwerk hebben, ook op het platteland. Als die banken aan een aantal criteria voldoen (een gezonde financiële positie, integer leiderschap) opteert Rabo Development voor een minderheidsbelang van ongeveer 35 tot 45 procent. Het lokale management wordt aangevuld met Rabo-mensen. Samen werken die aan een verbetering van de producten, systemen en processen. Niet door die te importeren, maar door ze daar te ontwikkelen, toegesneden op de lokale situatie, met lokale specialisten en met technische assistentie vanuit Nederland. Zakelijk rendement Rabo Development vindt het niet nodig dat partnerbanken ook coöperatieve banken zijn. Soms is dat zelfs niet gewenst. "In Nederland heeft het coöperatieve model meer dan honderd jaar de tijd gehad om zich te ontwikkelen. Daar past het nu naadloos. In Afrika, Azië en Zuid-Amerika heb je met heel andere economische omstandigheden te maken. Dan moet je een structuur kiezen die daarbij past", aldus Kuijpers, "bijvoorbeeld met meer centrale sturing." Soms is er ook een culturele reden om niet te veel op het coöperatieve te hameren. "In het verleden hebben lokale autoriteiten in ontwikkelingslanden die vorm nog wel eens misbruikt om initiatieven te financieren die economisch niet haalbaar waren, en heeft het woord coöperatie een minder gunstige klank gekregen." De partnerbanken van Rabo Development maken deel uit van het mondiale Rabo-netwerk. Dat is niet alleen een interessante manier om wereldwijd te laten zien waar Rabobank voor staat. Het levert ook een niet te verwaarlozen bijdrage aan de winst. "Vanwege een hoger risiconiveau streven we naar een zakelijk rendementsniveau op het geïnvesteerd vermogen," aldus Kuijpers. "In de afgelopen jaren werd dat ook gerealiseerd. En de verwachtingen zijn goed. Naarmate de ontwikkeling van een land voortschrijdt, neemt het belang van de financiële sector toe. Het zijn gezonde ondernemingen in een kansrijke omgeving." Dutch Desk Van de activiteiten van Rabo Development kunnen ook de aangesloten banken in Nederland profiteren. Hier ligt een interessant aangrijpingspunt naar klanten toe om te laten zien waar en waarom Rabobank anders is. Daarom is Kuijpers nu bezig met de productie van een film over het werk van Rabo Development, die bijvoorbeeld op ledenvergaderingen kan worden vertoond. In voorkomende gevallen verleent Rabo Development ook ondersteuning aan Nederlandse klanten die zaken willen doen in een land waar een partnerbank actief is. "Stel dat een tuinder uit het Westland bloemen wil gaan kweken in Tanzania of in Zambia, dan hebben wij daar de contacten", aldus Kuijpers. De volgende stap is het opzetten van een Dutch Desk bij de partnerbanken, waar klanten van die bank informatie kunnen krijgen en geholpen kunnen worden als zij zaken willen doen in Nederland. land bank belang vestigingen klanten Tanzania NMB 35% 125 1.075.000 China URCB 10% 137 1.200.000 Zambia Zanaco 46% 55 300.000 Mozambique Banco Terra 30% 3.000 Paraguay Banco Regional 40% 24 25.000 Rwanda BPR 35% 900.000 nieuwe bank BANK IN BEWEGING 29

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 29