Financiële dienstverlening voor iedereen, ook op het platteland. Dat was meer dan honderd jaar geleden het streven van de kredietcoöperaties waaruit de Rabobanken zijn ontstaan. In Nederland is dat aardig gelukt. Maar in veel ontwikkelingslanden is bankieren nog steeds iets voor de grote stad. Rabo Development probeert daar wat aan te doen. Managing Director Arnold Kuijpers vertelt hoe. Klantwaarde creëren ook in Afrika We kunnen het ons nu nauwelijks meer voorstellen, maar een eeuw geleden was bankieren nog slechts iets voor mensen in de grote stad. Op het platteland waren geen banken, en boeren die krediet nodig hadden konden nergens terecht. Om daar wat aan te doen, werden rond 1900 de eerste kredietcoöperaties opgericht, waaruit later de Rabobanken zijn ontstaan. Van een tekort aan financiële dienstverlening is in Nederland al lang geen sprake meer - en van echt platteland ook steeds minder. In veel ontwikkelingslanden is dat wel anders. Daar blijft buiten de stedelijke gebieden het aanbod aan financiële dienstverlening nog fors achter bij de vraag. Lokale banken hebben vaak de capaciteit niet om die te leveren, en buitenlandse banken kijken vooral naar de grote economische centra. Om die impasse te doorbreken heeft Rabobank Nederland begin 2005 Rabo Development opgericht. Een volle dochter van RN die zich ten doel stelt in een aantal ontwikkelingslanden banken te creëren naar het voorbeeld van Rabobank. Mondiale handel "Met Rabo Development willen we laten zien hoe we als Rabobank in de wereld staan", vertelt Arnold Kuijpers, die leiding geeft aan dit onderdeel van Rabobank. "Net als in Nederland willen we in ontwikkelingslanden in de eerste plaats klantwaarde creëren. Daarnaast heeft Rabobank ook een gezonde commerciële reden om ontwikkelingslanden te helpen een volwaardige financiële dienstverlening te ontwikkelen. Dat heeft alles te maken met de positie van Rabobank in de wereld als zakelijke dienstverlener, met name voor de agrarische sector. "Als mondiale agrarische bank moeten wij ons er rekenschap van geven dat de wereld razendsnel integreert", licht Kuijpers toe. "Doordat wij investeren in banken in ontwikkelingslanden, zijn wij in staat de agrarische productie en export van deze landen aansluiting te laten li »*-\! 28 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 28