AB-RN onder medewerkers. Sindsdien is dat beeld geleidelijk aan positiever geworden. Met dit jaar als absoluut hoogtepunt: liefst 93 procent van de medewerkers vindt dat de coöpe ratie positief onderscheidend is voor de Rabobank. Een zelfde - stijgende - lijn zie je ook terug als je de gegevens van de externe onderzoeken van de laatste jaren bekijkt, met één a twee jaar vertraging. In mijn ogen is dit ook de grootste ontwikkeling van de laatste twintig jaar: het co- operatieve karakter van de Rabobank wordt nu door een grote meerderheid van de medewerkers én het merendeel van de marktpartijen als een kracht beschouwd. En niet meer als een zwakte." In hoeverre speelt de kredietcrisis hierbij een rol? De Rabobank wordt toch een beetje beschouwd als een witte raaf, als een van de weinige banken die over eind blijven in deze roerige tijden. "Onze metingen van de afgelopen jaren lieten al een stij gende lijn zien. De coöperatie zit heel dicht tegen onze identiteit aan. Wie zijn we? Waar staan we voor? In de jaren negentig zaten we feitelijk niet goed in ons vel. Er waren discussies over een mogelijke beursgang, over de toekomst en zelfs het opheffen van de coöperatie. We wa ren kennelijk niet tevreden met onszelf. Dat zag je bij het interne onderzoek terug in de beoordeling van de coöpe ratie. Die periode hebben we toentertijd afgesloten met de conclusie dat de coöperatie juist wél ons sterke punt moet zijn. We hebben de coöperatie nieuw leven ingeblazen en er weer inhoud aan gegeven. En we zijn het coöperatieve karakter van onze bank ook weer meer gaan uitdragen. Vanaf dat moment zag je dat medewerkers de coöperatie meer zijn gaan waarderen. Ruim vóór de crisis! De posi tieve tendens was er dus al. De huidige economische om standigheden hebben die trend een extra impuls gegeven, dat lijkt me duidelijk. Maar er liggen een consistent beleid en identiteit aan ten grondslag." Overall levert de uitslag van het onderzoek een buitengewoon positief zelfbeeld onder Rabobank- medewerkers op. Sterker nog, ze zijn nog nooit zo positief over hun werkgever geweest. Een opval lende uitslag? "De zelftrots heeft inderdaad een recordhoogte bereikt. 92 procent van de ondervraagden gaf een bevestigend antwoord op de stelling 'Ik heb een zeer positief zelfbeeld van de Rabobank'. Vorig jaar was dat nog 82 procent. Maar je ziet die positieve houding eigenlijk terug bij bijna alle stellingen die we hebben voorgelegd aan medewerkers. Je ziet het trouwens ook extern terug. Het blad Intermediair hield een onderzoek naar de meest favoriete werkgever. Daar kwam Rabobank als nummer 1 uit de bus. Het blad InConrpany publiceert jaarlijks een Top 500 van bedrijven met het beste imago. Ook daar staat de Rabobank dit jaar op de eerste plek. Er verscheen onlangs ook een lijstje met zogenoemde coole merken. Apple is het meest cool, maar Rabobank staat ook op die lijst, op de derde plek zelfs. Dat we überhaupt op zon lijstje terecht zouden komen, hadden we nooit gedacht. De Rabobank is op dit moment bijna net zo cool als Apple... Dergelijke externe lijstjes hel pen natuurlijk ook mee aan zo'n extreem positief zelfbeeld van medewerkers dit jaar." Heeft dit positieve zelfbeeld, zowel intern als extern, consequenties voor de Rabobank? "Onze rol is veranderd. Vroeger gedroegen we ons graag als underdog. Daar speelden we in onze communicatie GrOOtSt6 Hoewel medewerkers van aangesloten banken (AB) nog steeds het positiefste beeld hebben, komen medewerkers van Rabobank Nederland (RN) steeds dichterbij verschillen (gemiddelde over alle items respectievelijk 76% tegen 72%). In de beleving van de 'merkwaarden' blijven de medewerkers van RN een forse achterstand houden. Over 'duurzaamheid' hebben zij inmiddels een iets positiever beeld dan mede werkers van aangesloten banken. RN AB RN neemt signalen plaatselijke banken serieus 1(1 Medewerkers van AB hebben kennis van zaken Door lokale zelfstandigheid AB handelt de Rabobank slagvaardig Mijn organisatie besteedt aandacht aan de manier waarop ik de merkwaarden kan vertalen naar mijn werk Mijn leidinggevende draagt de merkwaarden van Rabobank uit naar de werknemers Afgelopen maanden is binnen mijn organisatie uitvoerig aandacht besteed aan de merkwaarden BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 26