'Het merk Rabobank is nog nooit zó sterk geweest' interview Joost Augusteijn Jaarlijks wordt onder Rabobank-medewerkers het onderzoek'ldentiteitsbeleving' gehouden. Met andere woorden: welk beeld hebben medewerkers van hun bank. Editie 2009 zorgde voor een historische uitslag."Wij zijn nog nooit zo positief geweest", concludeert Joost Augusteijn, als merkstrateeg werkzaam bij het Directoraat Communicatie van Rabobank Nederland. dalers Tekst: Leo Alexander Schlangen Fotografie: Tessa Posthuma de Boer Sinds de jaren negentig onderzoekt het Directoraat Communicatie jaarlijks de identiteitsbeleving van Rabobank-medewerkers. Waarom gebeurt dit? "Rabobank wil een interessant, aantrekkelijk merk zijn. Om te toetsen welk beeld er van Rabobank bestaat, meten we dagelijks het imago van de Rabobank onder de doelgroepen die we bedienen. Hoe kijken ze tegen ons aan, hoe beoor delen ze onze bekendheid, wat vinden ze onze sterkere en zwakkere kanten? Het externe beeld belicht echter maar één kant van de zaak. Om een compleet imagobeeld te kunnen vormen is het van belang om er ook intern onderzoek naar te doen. Bovendien streef je ernaar dat die twee werelden samen optrekken. De medewerkers moeten uiteindelijk waarmaken wat wij als bank extern beloven." Wat gebeurt er met de resultaten van het interne on derzoek? "Het is natuurlijk erg belangrijk om te weten hoe mede werkers tegen de bank aankijken. Welke reputatie geniet de bank onder medewerkers? In de rapportage van de onderzoeksresultaten laten we heel duidelijk zien wat mede werkers bijvoorbeeld onze zwaktes en onze sterktes vinden. We gebruiken de resultaten om zwaktes van de bank aan te pakken." Bestaat er een relatie tussen de resultaten uit de ex terne en de interne onderzoeken? "Ja, dat hebben we de afgelopen jaren duidelijk kunnen waarnemen. De interne ontwikkelingen hebben een voor spellende waarde voor de externe ontwikkelingen. Dat is ook niet zo vreemd. Medewerkers zitten dichter op dingen, signaleren eerder bepaalde zaken dan de partijen in de markt. Het interne onderzoek is dus een goede graadmeter voor de ontwikkeling van onze reputatie in de buitenwereld." Kunt u daar een concreet voorbeeld van geven? "In de jaren negentig scoorde het coöperatieve karakter als een onderscheidende waarde van de Rabobank relatief laag TOp Stijgers Grootste verschillen bij opgelegde stellingen, ten opzichte van 2008. 1Vanwege coöperatie positief onderscheidend +13 2. Rabobank grootste bank in Nederland +13 3. Merkwaarden geven richting bij invulling werk +11 4. Leidinggevende draagt merkwaarden uit +10 1Gunstige financieringsvoorwaarden bedrijven 2. Eerlijk tariefsysteem bedrijven 3. Beeld sterk bepaald door agrarische markt 4. Blijft lang achter zakelijke klanten staan 5. Goed pakket voor vermogende particulieren BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 25