GerlindeSilvis, lid Berry Marttin, lid raad van bestuur Aandachtsgebieden: Directoraat Bedrijven, Bedrijfsmanagement, Human Resources en Coöperatie en Bestuur. Mensen zijn de belang rijkste asset van de bank. "Helemaal waar! Wij zitten als coöperatie in onze thuis markt tot in de haarvaten van de maatschappij. Onze leden, besturen en commissarissen, maar ook onze medewerkers dat is Nederland. Dat is uniek in de bancaire wereld. Dat betekent ook dat wij altijd op basis van verschillende perspectieven keuzes maken. Dat wij door overleg en discussie tot besluiten komen. Het tekent onze organisatie, het geeft kleur aan onze mensen, het vormt onze cultuur, het geeft richting in onze manier van zaken doen. De kracht van de organisatie is de kracht van de mens erachter." Waarom vindt u talentontwikkeling belangrijk? "Ik hecht naast vakinhoudelijke kennis ook erg veel waarde aan authen ticiteit en integriteit. Als organisatie moetje ervoor zorgen dat mensen die eigenschappen kunnen behouden en verder ontwikkelen. Want iemand die in zijn werk dicht bij zichzelf blijft, met plezier werkt, is ook succesvol. In een grote organisatie treedt altijd een soort verkokering op. Het is belangrijk dat mensen niet op een eilandje blijven zitten maar zich permanent blijven ontwikkelen, zodat ze bredere carrière mogelijkheden hebben. Daarom zijn we nu druk bezig om met behulp van Management Development programma's nog meer energie te steken in de ontwikkeling van eigen talent. Door te investeren in mensen bied je ze perspectief en maak je de organisatie toekomstbestendig." Het midden- en kleinbedrijf kent moeilijke tijden. Hoe gaan we hen ondersteunen? "De bedrijvenmarkt heeft het op dit moment inderdaad heel erg zwaar. Hoewel er hier en daar wel lichtpuntjes zijn, ziet het er niet naar uit dat we al uit het economische dal klimmen. Klanten komen dus in toenemende mate onder druk te staan. Wij, vanuit het nieuwe directoraat Bedrijven, helpen ze waar we maar kunnen. We hebben veel expertise in huis en die komt in deze zware tijden extra goed van pas. Op basis daarvan leveren we maatwerk. De klanten weten dat we er voor ze zijn zowel in goede als in slechte tijden." Waar bent u op vakantie geweest? We zijn met z'n zessen naar Zwitserland en Italië geweest. Heerlijk genieten van natuur en cultuur. We hebben mooie wandelingen gemaakt en gezeild, musea en prachtige kerken bezocht en ook niet onbelangrijk, veel lol met elkaar gemaakt, spelletjes gespeeld, samen gemusiceerd, veel gekletst, en heerlijk lang getafeld. (De kinderen van Gerlinde zijn 15,16, 18 en 20 jaar, red.)." Aandachtsgebieden: Internationaal retailnetwerk, Regional international operations, Internationaal risicomanagement Bestuur, Rabo Development. Wat is de belangrijkste les die u op lokaal niveau, bij Rabobank Amsterdam, heeft geleerd? "Dat de emotionele relatie voor zowel klant als medewerkers het belangrijkst is. Een klant, een lid, een medewerker moet zich goed voelen bij de Rabobank. Dit uit zich vervolgens in klantwaardering, medewerkertevredenheid en ja, ook in de financiële resultaten. Bij mijn aantreden in Amsterdam waren bij de ledenvergadering 37 leden aanwezig. Bij de laatste, recentelijk, waren dat er zo'n 400! Als het gevoel er is, leeft de coöperatie ook." Hoe belangrijk is Rabobank Development in de organisatie? "Cruciaal! Het is belangrijk voor de invulling van het coöperatieve karakter. We introduceren hiermee het basisidee van de coöperatie bij ontwikkelingslanden. We geven financiële zekerheid in landen waar dit nog niet verankerd is. Daarnaast kunnen medewerkers zelf groeien door deel te nemen aan een project. Door te ruiken, te voelen en te zien wat het is om in een ander land te wonen en te werken. We mogen trots zijn dat wij dit willen en kunnen doen." Denkt u op zo'n echte grijze Nederlandse dag niet: was ik maar in Brazilië? "Ja. Mijn ouders zijn er ooit vanuit Nederland naartoe geëmigreerd en hebben er nog steeds een boerderij. Ik kijk er altijd weer naar uit om naar Brazilië te gaan. Maar.varen op de Kaag vind ik ook heerlijk. Het mooiste aan Nederland vind ik dat alles georganiseerd is, haast redelijk voorspelbaar. Tegelijkertijd is het mooie aan Brazilië dat er minder georganiseerd of voorspelbaar is!" Wat is uw grootste hobby? "Tennis, om vitaal te blijven. En.spellen zoals de Kolonisten van Catan en Risk spelen, samen met mijn zoon en dochter." BANK IN BEWEGING 23

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 23