Piet van Schijndel, lid Sipko Schat, lid Aandachtsgebieden: Particulieren, Private Banking, Groep ICT. De commissie-Maas vindt dat de klant weer centraal moet staan bij banken. Eens? "Natuurlijk, maar voor de Rabobank is dit een open deur. Ik vind deze constatering het dieptepunt van het rapport van Maas. Daaruit blijkt dat men wel erg ver is afgedreven van waar banken voor op aarde zijn. Klanten vragen zich blijkbaar terecht af: zijn de banken er nou voor mij, of zijn wij er voor de banken? Dit geldt niet voor ons; natuurlijk maken wij ook fouten, maar het klantbelang staat bij ons altijd voorop." Kunt u snel aan medewerkers zien: die komt van binnen of van buiten de Rabobank? "Ja, ik zit hier lang genoeg om de cultuur aan te voelen. Ik merk snel of iemand in onze cultuur past, of niet. Dat heeft te maken met de vraag of mensen vanuit zichzelf spreken - of juist niet -, of ze luisteren, of ze direct op elke vraag een oplossing menen te hebben of dat ze praten vanuit een dienende rol. Ja, ik zie mezelf ook als dienstverlener; ik ben de knecht van lokale banken. Wel een luxeknecht met chauffeur. Het systeem sorteert overigens vanzelf de mensen uit die niet bij de cultuur passen, heb ik in de loop der jaren gemerkt, ledereen kan daar zelf wel een voorbeeld bij invullen. Het viel me laatst weer in positieve zin op tijdens de Algemene Vergaderingen: daar is een homogeen gezelschap bij elkaar, met een familiegevoel." Denkt u weieens: toch deden we dit of dat beter bij de Rabobank in 1975? "Nee, dat denk ik nooit. Ik heb dat nostalgische niet van 'vroeger was alles beter'. Ik denk juist dat de organisatie opener is, dat het management beter benaderbaar is; het gaat er een stuk minder formeel aan toe dan toen ik als organisatieadviseur begon op de afdeling verzekeringen in Eindhoven." Aandachtsgebieden: Rabobank International Wholesale, Corporate Clients, Grootbedrijf, Rabo Securities, Corporate Finance,Trade& Commodity Finance, Global Financial Markets en Participaties. Wat is, kort en krachtig, de nieuwe strategie van Rabobank International? "Nieuw is een groot woord; we gaan geen draai van 180 graden maken. Maar mede door de marktontwikkelingen gaan we nog meer focussen op F&A, op Nederlandse klanten en op het professioneel productenbedrijf [treasury, corporate finance etc.]. Door de marktontwikkelingen is kapitaal schaarser geworden, dat vereist meer focus en je moet dan ook besluiten sommige zaken niet meer te doen. Uiteindelijk willen we de grootste F&A bank in de wereld zijn - en blijven, en altijd een bank van keuze zijn die door klanten in hun overwegingen wordt meegenomen." En wat is daarin de rol van de Rabobanken in Nederland? Andersom: wat betekent RI dan voor de lokale banken? "RI helpt Nederlandse klanten in het buitenland. Ook helpen wij ze in Nederland via de regioteams en met het aanbieden van producten. Daarnaast blijft de groepsfunctie van belang: we zorgen voor een deel van de funding van de groep en we hebben producten voor zowel particuliere klanten als grotere klanten. We hopen dat de lokale banken hun weg naar de ondersteuning van RI weten te vinden via de afdeling International Services [voorheen Dutch Desks] en via de regioteams. Laten we zorgen dat er open lijnen zijn, dat we elkaar weten te vinden." Hoe makkelijk is het om aan buitenlanders uit te leggen wat een coöperatieve bank is? "In Noord-Europa is de coöperatie een bekend model. Daarbuiten is het veel lastiger uit te leggen, met name in de Angelsaksische landen. Daar wil men precies weten van wie een bank is en van wie het kapitaal. Door de kredietcrisis is de coöperatie wel opnieuw in een positief licht komen te staan. |e ziet dat coöperatieve banken in andere landen er relatief beter voor staan dan andere banken." Wat is eigenlijk de grootzakelijke ambitie? "Hier willen we groeien. We willen bij de top horen en ook hier altijd een bank van keuze zijn voor grootzakelijke klanten. Het is goed te zien dat we bij alle grote transacties in Nederland betrokken zijn geweest. Uiteindelijk moeten we in dit segment nummer 1 of 2 kunnen zijn. We zullen naast rendement ook naar het beperken van risico's moeten kijken. Tot de zomer van 2010 zal het guur weer zij n." Wat is uw grootse hobby? "Uiteraard is mijn gezin mijn grootste hobby. Daarnaast ben ik een groot kunstliefhebber en -verzamelaar. Verder houd ik van wijnen, golf en tennis." 22 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 22