het debat Rik Op den Brouw, Jaap Wielaart en Anita Cooijmans klant, vanuit een klantprofiel, zijn we het klantprofiel gaan aanpassen. Dat leidt automatisch tot een passend klantadvies, waarin de zorg voor de klant zit verankerd." De verscherpte wetgeving van de AFM is een gevolg van incidenten en ingewikkelde bankproducten. Bovendien concludeerde de Commissie Maas vorig jaar dat de klant weer centraal moet staan in de financiële wereld. Heeft ook de Rabobank op enig moment de klant uit het oog verloren? Jaap Wielaart: "De klant heeft bij ons altijd centraal gestaan. Onze medewerkers willen alleen op die manier werken, daarbij gesteund door commissarissen en andere stakeholders. Het zit zó diep dat het nooit anders is geweest. Natuurlijk bestaat er een spanningsveld tussen zorg voor de klant en het commerciële belang van een bank. Daarom is het goed dat we het daar nu over hebben." Rik Op den Brouw: "Persoonlijk moest ik wel even lachen toen de Commissie Maas bekendmaakte dat wat de Rabobank al meer dan 100 jaar doet, de klant centraal stellen, ook bij andere banken gewoon moet worden." Heeft het beleidskader 'Zorg voor de klant' consequenties voor bepaalde bankproducten? Rik Op den Brouw: "Bankproducten zijn al jaren aan verandering onderhevig. Op dit moment zien we dat klanten steeds meer gebruik maken of willen maken van andere kanalen dan het traditionele bankkantoor. Het programma Rabobank 2010 geeft daar invulling aan en gaat vooral in op de kansen die andere, digitale kanalen bieden om de band met de klant verder te verstevigen. De klant krijgt de mogelijkheid om zelf via verschillende distributiekanalen producten en diensten af te nemen. Hij bepaalt zelf welk kanaal hij gebruikt: via een bezoek aan de bank of via internet en telefoon. Dat is goed voor de klant, omdat hij meer keuzevrijheid krijgt en voor de banken omdat virtuele kanalen goedkoper zijn. Maar het stelt tegelijkertijd ook eisen aan die producten en diensten. Ze moeten eenvoudig te begrijpen zijn en transparant voor iedereen. Het doel van Rabobank 2010 is toegankelijkheid tot onze dienstverlening te optimaliseren, mede door het vereenvoudigen van processen en producten. In mijn ogen vormt dat een logisch samenhangende beweging met het beleidskader 'Zorg voor de klant'." Hoe merkt de klant dat er voor hem of haar wordt gezorgd? Jaap Wielaart: "We hebben er met de ledenraad en ledenpanels over gediscussieerd. Onze leden zijn ook onze klanten. Daarnaast hanteren we ook het principe learning by BANK IN BEWEGING 17

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 17