"Het aantal jonge leden tussen de 18 en 25 jaar oud is gedaald tot onder de vijf procent. Als je die lijn doortrekt waar zijn we dan over tien, vijftien jaar?" best practice Jongerenprogramma's aan, evenals het rekening houden met de omgeving. Toen was de overstap gauw gemaakt. In haar werk bij de afdeling Marketing en Communi catie besteedde Anne Pannekoek toch al veel aandacht aan jongeren, maar door haar deelname aan Jongeren en Coöperatie is zij op veel nieuwe ideeën gekomen. "Ik word gedwongen er helemaal in te duiken. Ik ben echt met jongeren gaan praten in plaats van er een boekje over te lezen. Ik maak heel bewust doelgroepanalyses en bedenk wat ik met jongeren en de bank wil bereiken op welke termijn en hoe. Vanuit een lokale goed doordachte visie op jongeren, zetten we nu dit project op. Dit werkt niet alleen motiverend, maar biedt ook veel duidelijkheid en structuur." Jonge projectontwikkelaars Een bron van inspiratie voor Servaas van Schijndel zelf is Entrée, de jongerenvereniging van het Concert gebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest. Jongeren tot en met 26 jaar kunnen voor een tientje lid worden. Zij kunnen dan met grote kortingen naar concerten uit de EntréeSelectie, met zowel klassieke muziek als jazz en wereldmuziek. Daarnaast organiseert Entrée speciale projecten, zoals dit jaar de Nacht van de Koningin met het Matangi Quartet en een afterparty in de Kleine Zaal met een aantal dj's. En onder de noemer Rentrée halen jonge vrijwilligers ouderen die slecht ter been zijn met een taxi op om samen naar het Concert gebouw te gaan. Het programma is zo'n succes, denken Van Schijndel en Sikkema, omdat het Concertgebouw er meteen het beste insteekt van wat het in huis heeft. Deze invulling van Entrée kunnen de Rabobanken natuurlijk niet kopiëren, maar ze kunnen wel een voorbeeld nemen aan de inzet. Zo heeft Van Schijndel toen hij nog bij Rabobank Bergeijk werkte, jongeren geholpen om samen hun eerste eigen huis te bouwen. "Wij hebben starters bij elkaar gebracht, hen zelf tot projectontwikkelaar gemaakt, en ze als opdrachtgevers hun eigen woning laten bouwen. Op een gegeven moment komt dan natuurlijk de vraag waarom ik daar met mijn collega's tijd voor vrijmaakte. Jij zit iedere week drie uur met ons te vergaderen, wat heb je daar nou zelf aan als bank? Dan kun je uitleggen hoe de Rabobank haar maatschap pelijke rol ziet, dat die verdergaat dan plat een product in de markt zetten. Voorbeelden van banken die serieus werk maken van de jongerenmarkt zijn er ook, maar die komen uit het buitenland. Zo kent Van Schijndel het programma Youth Officers van Desjardins, een coöperatieve bank in Canada. "Die hebben in vijf jaar tijd het aantal jonge bestuurders weten te verdubbelen. Ze hebben een oplei dingsprogramma in elkaar gezet voor jongeren tussen de 18 en 35 jaar, en hen een jaar laten meedraaien in een bestuur. Steevast was er aan het eind van dat jaar minstens één ouder bestuurslid dat vrijwillig zijn of haar plek afstond aan een jongere." Een andere activiteit waar Desjardins veel jongeren mee bereikt, is het programma waarin zij scholieren en studenten die bijvoorbeeld bijbaantjes organiseren, helpen hun eigen coöperaties op te zetten. Ook Crédit Agricole in Frankrijk en de Volksbanken Raiffeisen- banken in Duitsland bieden inspirerende jongerenpro gramma's aan met inhoud. Deelname aan Jongeren en Coöperatie is bepaald geen vrijblijvende aangelegenheid; de deelnemers (op HBO-plusniveau) tekenen in op een traject van ruim een half jaar. In die periode moeten zij er anderhalve dag per week aan besteden. Van de directie wordt het commitment gevraagd voor twee jaar, zodat de ontwik kelde plannen ook echt in daden worden omgezet. Dat is alleszins de moeite waard, onderstreept Bert Steen bergen, voorzitter van het directieteam van Rabobank gemeente Voorst en baas van Anne Pannekoek: "Wij hebben een stevige positie in de jeugd- en jongeren markt en hoeven dus niet mee te doen om markt aandeel te winnen. Wat we de komende jaren wel willen bereiken, is dat jongeren bewust klant zijn én blijven bij onze Rabobank, doordat ze die ervaren als hun bank. Jongeren en Coöperatie biedt ons de handvatten om dat te bereiken." De derde editie van het programma voor lokale banken start in het najaar. U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met Servaas van Schijndel: 040-2179336, S.J.P.Schijndel@rn.rabobank.nl BANK IN BEWEGING 15

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 15