"We willen de komende jaren bereiken dat jongeren bewust klant zijn en blijven bij de Rabobank, doordat ze die ervaren als hun bank Jongeren aan het stuur Nieuwe ideeën hun eigen omgeving en met ze praat, oprecht belang stelling heeft, merkt dat dit beeld helemaal niet hoeft te kloppen met de werkelijkheid. Van Schijndel had dat zelf ook: "Als ik het over jongeren had, dacht ik vaak alleen maar aan die tien procent die te dik is, die op school afhaakt, die niet met geld om kan gaan. En dan vergeet je die andere negentig procent waar het gewoon goed mee gaat." Of, vult Sikkema aan, we focussen op hoogopgeleide, kosmopolitische jongeren die goed Engels spreken en de hele wereld over trekken. Terwijl er veel jongeren zijn die gewoon blijven wonen waar ze altijd al woonden. "Hun kinderen gaan weer naar dezelfde school als waar zij vroeger ook op hebben gezeten. En als je hen vraagt wat hun droom is, dan blijkt dat heel vaak gewoon een gezin te zijn, een huis en finan ciële zekerheid. De meesten van hen zijn in welvaart opgegroeid en willen ook dat dat zo blijft." Rabobank Nederland is niet de enige grote organi satie die naar nieuwe manieren zoekt om jongeren te betrekken bij haar beleid. Paul Sikkema wijst op Douwe Egberts, dat een jongerenpanel heeft ingesteld om voeling te houden met deze doelgroep. "Douwe Egberts kan daardoor producten ontwikkelen, dicht op de huid van jongeren. Ze luisteren heel goed naar wat er in dat panel wordt gezegd, en daar doen ze ook echt wat mee. Als het panel na een paar maanden weer bij elkaar komt, is er op zijn minst één idee van de vorige keer ontwikkeld en als het even kan zelfs al ingevoerd. Zodat de jongeren ook het gevoel hebben dat ze echt aan het sturen zijn." Dat klinkt makkelijk, maar dat is het niet. Bedrijven en instellingen in andere sectoren hebben er meer moeite mee. "Zie de politiek. Veel gemeentes experimenteren met jongerenraden. Dat gaat moeizaam", weet Sikkema. "Tien tegen een willen die dan een skatebaan, en die wordt dan netjes aangelegd. Maar daarmee ben je er niet. Waar het om gaat, is dat je echt luistert naar jongeren en dat hun stem werkelijk telt. Ik ken weinig lokale organisaties waar die slag al gemaakt is." Een van die voorlopers is Rabobank Gemeente Voorst. Marketeer Anne Pannekoek van deze bank behoort tot de eerste deelnemers aan Jongeren en Coöperatie. Zij is zelf ook nog maar 27 jaar. Na haar studie bedrijfskunde in Groningen werkte zij eerst in een salesfunctie bij een groot uitgeversconcern. Na verloop van tijd kreeg zij daar steeds meer moeite mee: "Waar deed ik het voor? Om de koers van het aandeel nog een puntje te laten stijgen?" Via haar werk leerde zij de Rabobank kennen. Daarvan spraken haar de langetermijndoelstellingen 14 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 14