Voorheen waren we als het over jongeren ging louter productgericht bezig. Nu weten we dat wij echt naar die groep toe moeten best practice Vertekend beeld In gesprek met scholieren van het AOC Groenhorstcollege in Barneveld. gespecialiseerde Paul Sikkema, van het Amsterdamse bureau Combat. Sikkema zet uiteen wat zijn aandeel in het traject is: "Ik lever een bijdrage zodat de deelnemers vooral heel veel zelf kunnen doen. Ik bied een overzicht van de belangrijkste thema's die spelen bij jongeren en de ontwikkelingen daarvan in de afgelopen jaren. Daarbij geef ik aan hoe je hiernaar kunt kijken en er in de eigen regio de verdieping op kunt zoeken. Cruciaal is daarbij het veelvuldig in contact zijn met jongeren en serieus het gesprek aangaan. Dat is de belangrijkste bron. Daarnaast bied ik een overzicht van secundaire bronnen die van belang zijn om inzichten te verwerven over jongeren in relatie tot de Rabobank en ook hoe je daarmee omgaat." Van Schijndel vervolgt: "Hiermee gaan de deelnemers zelf aan de slag. Daar krijgen ze dan weer feedback op. Ik bied met mijn collega's dus vooral veel support. Schep voorwaarden zodat de deelnemers bij de lokale bank zelf lokaal stappen maken." Het project begint inmiddels de eerste vruchten af te werpen. "Bij de deelnemende banken zie ik een duide lijke kanteling", stelt Servaas van Schijndel. "Voorheen was de benadering van de Rabobank als het over jongeren ging vooral productgericht, instrumenteel. Nu groeit het besef bij de deelnemers van de betrokken banken dat je echt naar die groep toe moet: wie zijn zij, wat beweegt hen, wat kan en wil de Rabobank voor hen betekenen? De deelnemers gaan onder andere de straat op, doen veldwerk, praten met jongeren als onderdeel van een onderzoek naar wat jongeren beweegt. Zo verkrijgen de mensen van de lokale banken inzichten om een lokale visie te ontwikkelen op wat zij met jongeren willen. Daar vloeien de komende maanden concrete acties uit voort die zij deels zelf, deels samen met Rabobank Nederland uitvoeren." Deelname aan het traject is voor veel mensen een eyeopener. Mensen hebben vaak een vertekend beeld van jongeren, door wat ze op televisie zien en door wat de kranten over hen schrijven. Wie jongeren opzoekt in BANK IN BEWEGING 13

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 13