Rabobank wil ook in de toekomst een vitale organisatie blijven die een brede afspiegeling van de bevolking als klant en als lid heeft. In het traject Jongeren en Coöperatie werken lokale banken aan het opbouwen van een betekenisvolle relatie met jongeren. Betrokkenen bij de eerste editie vertellen over hun ervaringen. Vergrijzend ledenbestand Tekst: Pierre Spaninks Beeld: Olaf Hartong Jongeren als bron van vitaliteit In een studentenhuis zitten vier jongens om tafel; de laptops opengeklapt en de mobieltjes onder handbereik. Ze doen mee aan een ondernemerswedstrijd. De prijs voor het beste businessplan bedraagt 100.000 euro. Dat zouden ze goed kunnen gebruiken. Een mannenstem (buiten beeld) vraagt waarom ze niet gewoon naar de bank gaan om dat geld te lenen. Omdat het toch anders is, zeggen ze, ondernemen met andermans geld. Een private investeerder, dat zouden ze nog wel zien zitten. Die kan hen ook beter adviseren dan een bank. Het is een bekende scène voor wie The Gap heeft gezien, de korte documentaire die Rabobank Coöpe ratie Governance vorig jaar liet maken als opwar mertje voor het ontwikkelingstraject Jongeren en Coöperatie. Cineast Frans Bromet zocht jongeren op in hun eigen omgeving en achterhaalde het gevoel dat ze hebben bij bankieren in het algemeen en bij de Rabobank in het bijzonder. Doel van de film is de Rabobank Groep bewust te maken van de noodzaak om jongeren actief te betrekken bij haar beleid en activi teiten. Jongeren en Coöperatie is een traject voor medewerkers van lokale banken om samen te werken aan de relatie met jongeren. Deelnemers krijgen veel informatie over jongeren en leren hoe zij zelf met hen in contact kunnen komen. Om ook in de toekomst een vitale coöperatie te zijn, met klanten en leden die een brede afspiegeling vormen van de bevolking. Het traject is in nauwe samenwerking met de lokale banken ontwikkeld door cie afdeling Coöperatie Governance. Projectleider Servaas van Schijndel licht toe waarom het zo belangrijk is dat de banken zich intensiever met jongeren gaan bezighouden. "Het ledenbestand vergrijst. Het aandeel van jongeren tussen de 18 en 25 jaar oud is laag en daalt. Ledenac tiviteiten en communicatie naar leden zijn niet gericht op jongeren. Het lidmaatschap moet anders inhoud krijgen om ook voor jongeren betekenis te hebben. In het verleden heeft dit onvoldoende aandacht gekregen. Daarom ervaren jongeren de Rabobank veelal vanuit de 'nutsfunctie' en minder vanuit onze coöperatieve identiteit die gericht is op het realiseren van ambities. Bovendien klinkt de stem van jonge klanten die lid zijn dus veel te bescheiden. Die inbreng is juist cruciaal om als organisatie vitaal te blijven." Momenteel doen er ruim twintig lokale banken mee aan Jongeren en Coöperatie. Een van de gastdocenten met wie zij daar te maken krijgen is de in jongeren BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 12