"Daar waar andere private banking-modellen steeds verder van de klant afkomen te staan, zit Rabobank juist héél dicht bij de klant 10 vragen aan.. Was het voor u een grote stap, van niet-coöperatie naar coöperatie? "Rabobank is veel meer gericht op de lange termijn, of het nu gaat om relaties met klanten, relaties tussen medewerkers of innovatietrajecten. Hoogste prioriteit is niet het halen van de volgende hoge kwartaalomzet, zoals bij een beursgeno teerd bedrijf. Hier staat geen bord met de beurskoers in de gang om medewerkers scherp te houden. Rabobank richt zich nadrukkelijk op het continuüm en kijkt dus ook veel breder naar zijn stakeholders. Een beursgenoteerde bank is in eerste aanleg gefocust op aandeelhouders, daarna pas op de rest. Ook prettig: iedereen staat hier met twee benen op de grond, doet zich niet beter voor dan hij of zij is. Niet alleen naar de buitenwereld, maar ook intern." 5 Waarin schuilt volgens u het onder scheidend vermogen van Rabobank op het gebied van private banking? "Er bestaat in de wereld geen andere coöperatieve private bank. Daar waar andere private banking-modellen steeds verder van de klant af komen te staan, zit Rabobank met 153 lokale private banken juist héél dicht bij de klant. Daarnaast is dit een zeer stabiele en trans parante bank met een sterke maatschap pelijke inborst. Met andere woorden: er is met private banking iets toegevoegd aan Rabobank en private banking maakt op zijn beurt dankbaar gebruik van de essentie van Rabobank. Daardoor kunnen wij ons als private bank uitstekend onderscheiden in tijden van onrust en instabiliteit." 6 Wat zijn als directeur Private Banking uw prioriteiten voor 2009? "Ik wil met de lokale banken en het Private Banking Team van Rabobank Nederland proberen uitte bouwen wat er al is opgebouwd en dat nog logischer inbedden vanuit de kracht van de organisatie. Klanten komen niet voor de scherpste rentes en tarieven naar ons toe. De aantrekkingskracht zit 'm juist in onze eigenheid. Ik wil zorgen dat potentiële klanten onze kernwaarden makkelijker kunnen herkennen en waarderen. In dat proces zullen we de lokale banken zo goed mogelijk ondersteunen met de vereiste kennis en diensten a la Corporate Clients. Daarnaast zal ik me ook toeleggen op de samenwerking met andere Rabobank- entiteiten op beleggingsgebied." 7 Welke gevolgen heeft de krediet crisis voor de private banking- activiteiten van Rabobank? "Dankzij de kredietcrisis kunnen wij ons onderscheidend vermogen als bank nog nadrukkelijker laten zien. Naar oude en nieuwe klanten. Maar eerlijk is eerlijk: de crisis is voor bankiers in het algemeen natuurlijk een les in nederigheid. Rabobank is weliswaar veel minder hard getroffen dan sommige andere banken, maar dat betekent niet dat we op onze lauweren mogen rusten. Sterker: we moeten lering trekken uit deze crisis en bijvoorbeeld nagaan of we de organisatie van ons beleggingsproces en de manier waarop wij de vermogensportefeuilles van klanten beheren, kunnen verbeteren. Wat betekent Rabo-waardig in deze tijd?" 8 Op welke manier kan een bank zijn loyaliteit aan de klant tonen? "We zullen in dit tijdsgewricht héél dicht bij de klant moeten blijven staan. Dat kunnen we op veel manieren doen. Bijvoorbeeld door ons pro-actief op te stellen, maar ook door meer informatie te geven en meer bijeenkomsten te organi seren. Kortom: door nog toegankelijker te zijn. En we mogen Rabobank-roots als stabiliteit, lokaliteit en transparantie niet verloochenen. Loyaliteit zit ook in de relatief lange duur dat een account manager een klant bedient in vergelijking met de concurrentie." 9 Mag een bank ook een zekere loyaliteit verwachten van zijn klanten? "De relatie tussen Rabobank en een klant is in mijn ogen een wederzijdse relatie. Gebaseerd op een loyaliteit die van beide kanten komt en die wordt gedragen door een onderling vertrouwen dat in de loop der tijd is opgebouwd. Wij moeten laten zien dat we met de klant meedenken, in goede én in minder goede tijden. Als we dat goed doen, dan mogen we ook best loyaliteit van een klant verwachten. En die blijkt er gelukkig ook te zijn, want klanten lopen ondanks de malaise op de beurzen bepaald niet weg." Ziet u nieuwe mogelijkheden om de loyaliteit tussen Rabobank en klant nog sterker te maken? "Ik denk dat we op het gebied van private banking het medium internet nog beter moeten gebruiken. Daarmee kunnen we de relatie met de klant nog hechter en tastbaarder maken. Denk daarbij aan het nog sneller schakelen bij beursverande- ringen, maar ook aan de mogelijkheid om meer vermogensadviezen te geven. Internet is uitermate geschikt om sneller dan voorheen een band met een klant op te bouwen. Op dat gebied kunnen we nog wel een paar stappen zetten, maar daar wordt inmiddels hard aan gewerkt." BANK IN BEWEGING 15

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2009 | | pagina 15