4 9 9 oktober: filevrije dag IN DE PERS Crisis stuwt geld naar Rabobank BOEK De Rabobank van dichtbij BOEK The Future ofFinance BOEK Bankieren in 2020 - De impact van consumentenvertrouwen en techno logische ontwikkelingen LEZING Visie Rabobank 2010 Zeven Rabobank-medewerkers geven op heldere wijze inzicht in de recente ontwikkelingen in het coöperatief bankieren. Aspecten die behandeld worden zijn onder meer het coöperatieve gedach tegoed, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de internationale groei van de Rabobank Groep. De Rabobank van dichtbij is bedoeld voor een brede lezersgroep, zowel binnen als buiten de bank. Joke Mooij (red.), Rabobank Nederland, Utrecht 2008,174 p., 3,63. Te bestellen via de RaboShop, productnr. 12894 jiedj Bokas Ér Peverelli De financiële branche staat voor grote uitdagingen. Technologie maakt veel mogelijk, waardoor allerlei va rianten van contactloos betalen mogelijk worden. Waar traditionele spelers het monopolie hadden, steken nu ook partijen van buiten de branche de kop op. Demogra fie en nieuwe machtsverhoudingen beïnvloeden financi ële dienstverleners de komende decennia ingrijpend. Dit boek bundelt megatrends uit verschillende werkvelden tot een geheel. Zie tevens pagina 26. Adjiedj Bakas Roger Peverelli, ISBN 978-90-79618-01-9, 22,95 Te bestellen via www.bakas.nl Globalisering, technologische innovaties en trends in consumentengedrag zullen de service van banken onherkenbaar veranderen. De onderzoekers en auteurs van dit boek hebben samen decennia ervaring op het gebied van strategie, het bankwezen en marketing. Zie tevens pagina 32. Pearson Education Uitgeverij ISBN-13:9789043016438/ 220 p. Op 8 en 23 oktober zullen wederom twee lezingen over de Visie Rabobank 2010 worden gehouden, dit keer bij Rabobank Rijnstreek. Rik Op den Brouw, directeur Particulieren Rabobank Nederland en Bert Mertens, direc teur Coöperatie en Bestuur AB gaan in gesprek met de deelnemers over de komende veranderingen. Aan de orde komen vragen als: hoe blijft de bank met alle virtualisering toch dichtbij? Wordt de groep ouderen niet vergeten en welke rol heeft de lokale commissaris of bestuurder hierin? BANKIEREN IN 2020 De initiatiefnemers Aad Veenman (NS), Guido van Woerkom (ANWB) en Piet van Schijndel De filedruk is in Nederland het hoogste van heel Europa en de problemen lijken onoplosbaar. Velen wachten af tot de overheid ingrijpt en ons gedrag stuurt door financiële en wettelijke maatregelen. Ondertussen nemen de ergernis en de economische en maatschappelijke schade toe en raakt het milieu steeds zwaarder belast. Hoog tijd dus voor een nieuwe aanpak. ANWB, NS en Rabobank namen het voortouw. Gezamenlijk richtten zij Nederland bereikbaar op, een initiatief om actuele mobiliteitsvraagstukken aan te pakken en werkgevers en werknemers te mobiliseren anders met bereikbaarheid om te gaan. Op donderdag 9 oktober, ruim 53 jaar na de eerste file in Nederland (Eerste Pinksterdag 1955) wordt onder de paraplu van Nederland Bereikbaar de Nationale Filevrije dag georganiseerd. Bij het ter perse gaan van dit magazine was het precieze programma nog niet bekend: wel belooft het een experiment met een ludiek karakter te worden. Houd dus www.nederlandbereikbaar.nl in de gaten. De Tijd, 28 augustus 2008 BANK IN BEWEGING 9

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2008 | | pagina 9