discussie vertrouwen. is niet virtueel te realiseren Naam: Martijn Bij de Vaate Functie: Projectontwikkelaar/ investeringsmanager particuliere klant Rabobank "Vertrouwen is wat mij betreft, als parti culiere klant van de Rabobank, heel goed zonder persoonlijk contact te realiseren. Ik heb bijna nooit persoonlijk contact met mijn bank en ik heb dat voor mijn bank zaken ook niet nodig. Ik vind het al vervelend als ik naar de bank moet om mijn passen te moeten omruilen of iets derge lijks. Het geldt misschien niet voor iedere klant, het ligt waarschijnlijk ook aan de leeftijd. Ik ben 33 jaar, en dus echt van de internetgeneratie. Ik kan me wel voorstel len, dat als je een financiering nodig hebt, waarbij ook bepaald risicomanagement aan de orde is, je wel persoonlijk contact moet hebben. Maar dan zou ik het liever om willen draaien. Welke bank verstrekt er nu, zeker gezien de recente ontwikkelingen in de financiële wereld, een krediet aan een klant, zonder dat je die klant gezien hebt?" Naam: Rik Op den Brouw Functie: Directeur Particulieren Rabobank Nederland "Naar mijn mening gaat vertrouwen verder dan een persoonlijk, face-to-face gesprek. Vertrouwen betekent als bank 'doen wat je zegt' en je afspraken nakomen. Het gaat om consequent handelen en als bank moet je daarop aanspreekbaar zijn. Daarnaast is het wat mij betreft niet óf óf. Het gaat juist om de mix van kanalen. Virtueel betekent wat dat betreft niet alleen van achter de pc van de klant, maar ook via de telefoon en op termijn via televisie. De bank heeft overi gens in de praktijk al bewezen dat de klant virtueel vertrouwen in de bank heeft. Online bankieren is voor veel klanten al heel gangbaar en transacties worden door onze klanten daarin vol vertrouwen gedaan." Naam: Johan Keurentjes Functie: Commissaris Rabobank Noord Gooiland "Vertrouwen valt zeker virtueel te realise ren. Je kunt als organisatie, door virtueel aanwezig te zijn, je op elk gewenst moment heel dicht bij de klant bevinden. De klant bepaalt zelf de behoefte, maar je kunt altijd aan die vraag voldoen. Door alle nieuwe virtuele ontwikkelingen op het internet heeft er een verschuiving van de vraag plaatsgevonden: van push naar pull. De klant bepaalt. Vertrouwen ontstaat daar, waar de andere partij altijd op tijd en voor spelbaar haar afspraken nakomt. Natuur lijk moet er wel een betrouwbaar en sterk merk achter staan. De Rabobank is dat en heeft de mogelijkheid om virtueel veel te realiseren. Ik wil hiermee persoonlijk contact overigens niet geheel uitvlakken. Voor bepaalde doelgroepen blijft persoon lijk contact essentieel. Maar voor een groot deel van de klanten en transacties biedt de virtuele omgeving enorme kansen." Wilt u ook reageren op deze stelling of wilt u een onderwerp ter discussie stellen, mail dan naar: bankinbeweging@rn.rabobank.nl BANK IN BEWEGING 5

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2008 | | pagina 5