In elke editie reageren lezers op een stelling. Bankieren is een zaak van Vertrouwen Naam: Lizan van Aert Functie: voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Zuidelijke Baronie "Juist in deze tijd, waarin het 'anders' com municeren met elkaar zo speelt onder jonge mensen, moet een bank als de Rabobank meedoen en zichzelf veelvuldig via het virtuele kanaal laten zien. Ik zie het zelfs als een voorwaarde om het vertrouwen van jonge mensen te winnen. Het eerste contact wordt dikwijls virtueel gelegd, een persoonlijk en face-to-face gesprek vindt vaak daarna wel eens plaats. Uiteraard is het wel de taak van de bank om zorg te dragen voor veiligheid in het virtuele verhaal. Gelukkig is de Rabobank daar al heel ver in en kunnen we die veiligheid waarbor gen. Onze klanten zijn er inmiddels al zo gewend, aan onze virtuele aanwezigheid, dat we zelfs nieuwe toepassingen daarin, zoals videochatten, wat mij betreft kunnen door voeren. En bij een videochat is het dan ook weer zo: dan zie je toch weer iemand aan de andere kant van lijn." Naam: Wiegert Mulder Functie: Directievoorzitter Rabobank Haarlem en Omstreken "De basis van een goede vertrouwens relatie ligt wat mij betreft in een persoon lijke ontmoeting. Virtueel contact kan dat vertrouwen echter wel opwekken, bevestigen en versterken. Het is dus een wisselwerking. Ik vind dat we als bank de klant via diverse kanalen moeten benaderen. Per telefoon, via het internet en zeker ook face-to-face. In Haarlem hebben we eind 2007 een bank- winkel geopend, ogenschijnlijk een tegen beweging in de huidige tijd van het sluiten van kantoren. In de drukste straat van Haarlem hebben we op een nieuwe locatie een nieuw concept neergezet. Vanuit het thema Start at Rabobank komen we met de klant in gesprek. Bovendien verkopen we schouwburgtickets en zijn we een samen werking aangegaan met retailers als Apple en Beversport. Ik merk dat de combinatie van persoonlijk contact en de virtuele wereld het vertrouwen in de Rabobank verder versterkt." Naam: Adri Geerts Functie: Voorzitter Directie Rabobank Dommelstreek "Ik vind dat het vertrouwen wel realiseer baar is. Daarbij kunnen wij terugvallen op wat we tot op heden hebben neergezet als bank. Een veilig en betrouwbaar netwerk. De Rabobank heeft het qua beveiliging goed voor elkaar. Ik heb er alle vertrouwen in dat als we daar voldoende in investeren, we dat nog veel meer kunnen ontwikkelen. Want het merk 'Rabobank' straalt voor veel mensen een groot vertrouwen uit. Daar naast kunnen we met de early adopters, de nieuwe generatie klanten, op basis van al die nieuwe virtuele ontwikkelingen een prima vertrouwensrelatie opbouwen. Ook weer op basis van ons goede imago. De nieuwe generatie, de jeugd, en nieuwe jonge onder nemers is zo vertrouwd met nieuwe media. Bij andere klantgroepen is het denk ik een combinatie van de virtuele kanalen met het meer persoonlijke contact. In Nuenen heb ben we overigens heel positieve ervaringen met nieuwe media en hebben we er ook mee kunnen experimenteren. Nuenen is name lijk de eerste gemeente in Nederland die alle woningen op een hoogwaardig glasvezelnet werk heeft aangesloten." BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2008 | | pagina 4