11 0 Dichtbij 18 Best Practice \\W^ 22 26 "Wij willen g6Zicil en herkend worden" 30 32 34 35 36 Inhoud #5 Om ook in de toekomst dichtbij en betrokken te blijven wordt hard gewerkt aan innovatie van dienstverlening en het benutten en ontwikkelen van virtuele kanalen. Rabobank Rotterdam bereidt zich voor op de toekomst. Zonder aanpassingen dreigde de bank een marginale financiële speler te worden in de havenstad. "Gezien en herkend worden, daar draait het omj aldus directievoorzitter Coert Beerman. Een willekeurig straatbeeld in Nederland, 2015 1 6 10 vragen aan... Programmamanager Rabobank 2010 Jan Geurts over het coöperatiegevoel, drijfveren en procesoptimalisatie. Tien vragen aan Jan Geurts Rabobank Rotterdam scoort met doelgroepenbeleid Discussie Zes bestuurders reageren op een actuele stelling. Kort Nieuws, achtergronden, agenda Dichtbij De Rabobank in 2015. Het debat Vijf jonge consumenten over bankieren. 10 vragen aan... Jan Geurts, programmamanager Rabobank 2010; Processen en Sturing. Best Practice Sinds Rabobank Rotterdam aansluiting zocht bij de diverse doelgroepen in de stad, is de bank kleurrijker dan ooit. De kwestie Steeds meer consumenten regelen hun bankzaken via internet en de mogelijkheden om online financiële producten af te nemen, breiden zich uit. Maar hoe veilig is dat eigenlijk? Mandy Lablans en Rob Klomps over het bestrijden van cybercriminaliteit en de race tussen internetdieven en beveiligers. Interview Adjiedj Bakas, trendwatcher en co-auteur van het boekThe Future of Finance:"Als lokale bank ben je een expertisecentrum. Dan moetje ook de ambitie hebben op dat niveau een rol van betekenis te spelen. Draag een visie uit, stimuleer het lokale ondernemerschap, trek bedrijvigheid aan, creëer nieuwe geldstromen - dat is toch ook jouw belang als bank?" Teamwork Plet Innovatieteam binnen ICT Beleid Architectuur onderzoekt trends en ICT-ontwikkelingen in de markt, en matcht deze met de strategie van de Rabobank. Interview Docent strategische beleidsvorming aan de Universiteit van Tilburg en co-auteur van de toekomstverkenning 'Bankieren in 2020'John Goedee over het maken én consequent doorvoeren van keuzes. Gastcolumn Internationaal trendwatcher Carl Rohde. Nieuwe rubriek In elk nummer licht Rabo's economische denktank KEO een actueel onderzoek toe. Gedane zaken Een portret van RvC-lidTonnyTriezenberg. BANK IN BEWEGING 3

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2008 | | pagina 3