Een druk bestaan gedane zaken Waar zijn Rabobank-bestuurders en commissarissen te vinden als ze zich niet met de bank bezighouden? In deze editie een portret van Tonny Triezenberg, sinds drie jaar lid RvC Rabobank Almere. "Ik breng dingen in de juiste proporties terug. Vanuit menselijk oogpunt, maar met zakelijk inzicht." Zo omschrijft Tonny Triezenberg (51), Commissaris van de Rabobank Almere, haar aan pak in het bedrijfsleven. De Rabobank lijkt als een rode draad door haar zakelijk leven te lopen. Sinds vijf jaar is ze directeur van het I1E, het Instituut voor Informa tion Engineering, een onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het IIE leidt studenten op tot Information Engineer. De opleiding, een combinatie van ICT, bedrijfskunde en communicatie, bestaat inmiddels tien jaar. "Het begon als een experiment van de HvA, die wilde inspelen op de klachten van het bedrijfsleven over afgestudeerde ICT'ers. Studenten Informatica zouden te eenzijdig worden opgeleid en onvoldoende up-to-date zijn. Zodoende werd een nieuwe opleiding ontwikkeld met een nieuw soort leren: het co-makership, een samenwerkingsverband tussen opleiding en bedrijfsleven. Studenten van het IIE doen hun gehele studie pro jecten bij organisaties en bedrijven,waaronder de Rabobank. Er worden ook ondernemers opgeleid: "Derdejaars studenten, met als afstudeerrichting Ondernemen, maken een ondernemingsplan. Dat wordt getoetst door een commissie, waar ook de Rabobank aan deelneemt. De onderneming wordt daadwerkelijk opgericht. Eén ICT-bedrijfje deed het zelfs zo goed dat de oud-student nu miljonair is. Dergelijke initiatieven zijn erg goed voor de ondernemingsgeest in Nederland." Tonny Triezenberg is naast directeur van het IIE ook lid van de Raad van Toezicht van City Marketing Almere. "We stellen ons de vraag hoe we Almere het beste kunnen promoten en op de kaart kunnen zetten. In veel van de activiteiten die wij organiseren speelt de Rabobank een belangrijke rol." Al met al leidt Triezenberg een druk bestaan. Zo is ze onder meer voorzitter van het bestuur van Corrosia, het Centrum voor Beel dende Kunst Flevoland en lid van de adviesraad van verschillende ondernemingen waaronder CASLa (centrum voor architectuur) en INTI (International New Town Institute). Daarnaast behaalde ze recentelijk haar Master in Change Management. Haar ervaring als bestuurder en manager neemt ze mee in haar rol als Commissaris van Rabobank Almere; dat geldt overigens ook voor haar betrok kenheid bij en zicht op relevante maatschappelijke ontwikkelingen in de lokale gemeenschap. Ondanks haar volle agenda houdt de IIE-directeur tijd over voor hobby's. "Ik speel piano, schilder, lees en reis veel. Vorige maand ben ik met mijn twee zoons door Zuid- Afrika gereisd. Ik ben echt niet alleen maar aan het werk."

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2008 | | pagina 36