rabo denktank Het Directoraat Kennis en Economisch Onderzoek (KEO) werd ruim vijfentwintig jaar geleden opgericht. Sindsdien publiceert deze economische denktank geregeld onderzoeken overfïnancieel-economische trends en levert het onafhankelijke en betrouwbare informatie voor de Rabobank Groep en haar klanten. Onlangs werd de scenariostudie'De conjunctuur voorbij: de economie tot en met 2014'afgerond. Hans Stegeman van KEO licht toe. Hoe gaat het met Nederland de komende jaren? Uit het basisscenario, waarin we de meest waarschijnlijke ontwikkeling van de wereldeconomie op langere termijn schetsen, komt naar voren dat het groeipotentieel van landen in belangrijke mate afhangt van technologische ontwikkelingen en groei van de beroepsbevolking. Hoe harder de beroepsbevolking groeit, hoe sneller de groei van het totale inkomen. In landen waar de beroepsbevolking afneemt, zoals in Nederland door de vergrijzing, zal de groei de komende jaren met ongeveer 2% per jaar naar verwachting lager zijn dan wat we de laatste jaren gewend waren. Wat gebeurt er als de olieprijs naar 220 dollar per vat stijgt? De gevolgen van een olieprijs die ten opzichte van de huidige koers 80 dollar hoger komt te liggen, zijn voor zowel de wereld als de Nederlandse economie aanzienlijk. Een recessie komt er als gevolg van een hogere olieprijs niet, maar de groeicijfers worden wel degelijk aangetast en de inflatie neemt sterk toe. Doordat economieën als gevolg van de hoge olieprijs minder energie gaan gebruiken, stijgt de olieprijs uiteindelijk iets minder dan 80 dollar. Wat zijn de gevolgen van een nog zwakkere dollar? Een sterke daling van de dollarkoers, naar twee dollar per euro heeft vooral grote effecten op de Amerikaanse economie. De effecten op de Eurozone zijn relatief bescheiden. Weliswaar verslechtert de concurrentiepositie van Europa ten opzichte van de VS, maar doordat de Europese rente en inflatie dalen, pakt deze variant relatief goed uit voor de Eurozone. Voor Nederland leidt een veel zwakkere dollar in eerste instantie wel tot lagere groei. Dit komt omdat we als kleine, open economie extra gevoelig zijn voor veranderingen in de internationale handel. Wat betekent een en ander voor de Rabobank? Het dollarscenario blijft natuurlijk wel een bedreiging voor de Nederlandse economie. Voor de financiële sector, en dus ook voor de Rabobank, betekent dit scenario wel een duidelijke omslag. Ten eerste is, door de relatief slechte economische situatie, de VS niet aantrekkelijk om de eerste jaren in te investeren. Als de dollar niet langer de ankervaluta is, doemt de vraag op welke dat dan wel gaat worden. Indien de euro die rol overneemt, is een verdere appreciatie van de euro ten opzichte van andere valuta niet uit te sluiten. Ook betekent het eventuele verdwijnen van de dollar als ankervaluta dat de financiële sector in de VS óf moet 'downsizen' óf naar buiten moet: niet alleen valutaverhoudingen veranderen dan, maar alle financiële verhoudingen. Daarnaast moeten financiële instellingen gaan inschatten welke valuta('s) de plaats van de dollar in gaan nemen. Door als eerste een positie in te nemen kan een strategisch voordeel worden behaald. Hoe waarschijnlijk zijn de scenario's? Het basisscenario zien we als de meest waarschijnlijke ontwikkeling van de economie. De overige scenario's kunnen het best gezien worden als mogelijke ontwikkelingen. De afgelopen weken hebben uitgewezen dat olieprijzen net zo hard naar beneden kunnen gaan als omhoog, en dat de dollarkoers ook net zo goed kan stijgen in plaats van dalen. Precies tegenovergesteld aan de geschetste scenario's. Maar dat zijn de ontwikkelingen op korte termijn. Op langere termijn bieden de scenario's goede inzichten in het belang van bepaalde schokken op de economische ontwikkeling. Waar kan ik meer lezen over dit onderwerp? De hele studie is te downloaden op www.rabobankgroep.nl/kennisbank. Daar kunt u zich tevens gratis abonneren op de elektronische nieuwsvoorziening. BANK IN BEWEGING 35

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2008 | | pagina 35