interview HET BANKFILIAAL VAN DE TOEKOMST consequent doorvoeren bent een marktgericht bedrijf. Dan ga je zo veel mogelijk kenmerken van bepaalde doelgroepen in je producten verwerken. De derde mogelijkheid is: je bent cliëntgericht. Dan ga je echt maatwerk leveren en productontwikkeling doen samen met de klant". Wat is de beste keuze, voor de toekomst? "Je succes hangt niet af van de keuze die je maakt maar van de mate waarin je in staat bent de gevolgen van die keuze door te voeren in je operaties. Alles draait om de drie Vs: je value network (weet je waar je je klanten vandaan moet halen en hoe je dat vertaalt naar operationele consequenties?), je value proposition (kun je je strategische keuze vertalen naar een aanbod voor je klant?) en je customer value (kun je echt waarde creëren voor de klant?). Dat vraagt om een ketengerichte aanpak. De mensen die het contact hebben met de klant moeten snappen hoe die keten van voor tot achter werkt en daar ook greep op hebben. Nu zie je juist het tegenovergestelde: banken zijn gefragmenteerde organisaties. Omdat er geen duidelijke keuzes worden gemaakt en omdat keuzes niet consequent worden doorgevoerd". Hoe moet het dan wel? "Als je echt cliëntgericht wilt werken heb je een compacte organisatie nodig met kleine eenheden die rondom de klant zijn georganiseerd en die een grote mate van autonomie hebben. Kijk naar de overheid. Daar worden processen rond belangrijke maatschappelijke thema's als de aanpak van veelplegers of van probleemwijken juist gehorizontaliseerd: verschillende organisaties die over dezelfde doelgroep aan het nadenken zijn, worden bij elkaar gezet om tot een geïntegreerde aanpak te komen. Om je cliënt optimaal van dienst te kunnen zijn zul je bereid moeten zijn buiten de grenzen van je eigen organisatie te gaan. Maar welke bank heeft dat lef?" Jullie hechten heel veel belang aan de ontwikkelingen in de ICT. Die moet het allemaal mogelijk gaan maken. "Ja, maar ook niet meer dan dat. De technologische ontwikkeling mag nooit leidend zijn. Je moet jezelf eerst de tijd gunnen om te bedenken waar je heen wilt. Als je lukraak tegen techneuten zegt: 'Ga maar wat moois ontwikkelen,' dan krijg je tien tegen een precies iets wat je niet wilde hebben." Denken de techneuten binnen de banken verder vooruit dan de strategen? "Ik zie weinig visie aan de top van de grote banken. De meeste bestuursvoorzitters durven zich nauwelijks uit te spreken over wat ze willen gaan doen, de komende jaren. Ze verschuilen zich achter de kwartaalcijfers, de analisten, de toezichthouders. Wie durft zich nog te onderscheiden, als ceo of als medewerker? Wie durft nog te zeggen: 'De boom in, ik heb een andere visie, ik doe het op mijn manier'? Terwijl we het daar wel van moeten hebben". Wat betekent dit alles voor de bedrijfscultuur van de bank? "Ik denk dat met name de manier waarop de banken met hun medewerkers omgaan zal moeten veranderen. Niet meer mensen het idee geven dat ze om de twee jaar een hogere functie moeten krijgen omdat ze anders hebben gefaald. Wel mensen de gelegenheid geven om in hun relatie met hun klanten te groeien. Ik ben ervan overtuigd dat er weer meer emplooi komt voor mensen die het vak beheersen, die klanten begrijpen, die intellectueel een beetje ontwikkeld zijn, die wat levenservaring hebben opgedaan. Zeker in markt- of cliëntgerichte organisaties". J. Goedee, W Reijnders D. van Thiel: Bankieren in 2020: de impact van consumentenvertrouwen en technologische ontwikkelingen. Veel van de technologische snufjes die worden besproken in'Bankieren in 2020'zijn al te zien in het bankfiliaal van de toekomst dat Accenture Technology Labs heeft neergezet in Sophia Antipolis, het Silicone Valley van Zuid-Frankrijk. De Next Generation Branch maakt gebruik van geavanceerde technieken voor klantidentificatie (via RFID), screening, datacollectie en verkoopondersteuning. Formulieren worden er ingevuld met elektronische pennen, experts worden op afstand geraadpleegd via 3G-telefoons, en de geldautomaat werkt met automatische gezichtsherkenning. Een Branch Management Support System helpt de directie om overzicht te houden en waar nodig bij te sturen. John Goedee, auteur van 'Bankieren in 20201 vindt het allemaal prachtig maar vraagt zich wel af "of hier niet opnieuw het creëren van meerwaarde voor de klant wordt verward met het verkopen van extra producten en diensten." BANK IN BEWEGING 33

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2008 | | pagina 33