werkt alleen als het hoog in de organisatie gedragen wordt." Maarten: "Daarnaast moet je als bank ook gebruikmaken van je klanten. De wereld wordt immers steeds complexer, dus open innovatie helpt je daarbij. Je moetje als organisatie open stellen om samen met de buitenwereld te innoveren en samen te werken. Ruud: "Open innovatie heeft inderdaad de toekomst. Zo hebben we bijvoorbeeld een 'Battle of Concepts'georganiseerd. Hierbij hebben we aan 2000 studenten gevraagd met een leuk idee te komen om te innoveren. Een goed en bruikbaar idee wordt uiteraard beloond. Daarnaast werken we steeds vaker samen met andere grote bedrijven en met consumenten om verder te innoveren." Maar past innoveren eigenlijk wel bij zoiets klassieks als bankieren? Henk: "Innoveren staat soms haaks op bankieren, met innoveren geef je regelmatig de controle uit handen. Het is voor ons dus af en toe best knokken." Roy: "Maar als moderne bank moeten we ons realiseren datje wel moét innoveren om te overleven. Ik vind dat de Rabogroep dat goed begrepen heeft. Wij staan in het bankenlandschap bovenaan, wat innovatie betreft." Henk: "Het draait bij bankieren natuurlijk allemaal om vertrouwen. Bij veel nieuwe, virtuele toepassingen moet je je als bank afvragen, of dat vertrouwen niet in het geding is. Dat is soms lastig." Roy: "Maar, wij als team zijn ervan overtuigd datje meer kunt bereiken en meer kans van slagen hebt, als je de controle meer laat vieren." Wie innoveert, heeft de toekomst? Roy: "Absoluut. Vandaag de dag, met alle huidige virtuele ontwikkelingen, kun je als organisatie de klant zelf ook opzoeken. We willen als Rabobank de klant zo dichtbij mogelijk bedienen. We onderzoeken allerlei manieren om in het domein van de klant te komen. De klant bepaalt vervolgens zelf óf en hoe hij ons toelaat." Maarten: "Het doel is natuurlijk dat we de Rabobank continu als innovatieve en toonaangevende speler in de markt zetten. En dat lukt ons aardig, volgens mij." BANK IN BEWEGING 31

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2008 | | pagina 31