In elke editie belichten we een bijzonder team binnen de Rabobank. Dit keer een afvaardiging van het Innovatieteam binnen ICT Beleid Architectuur. Zij onderzoeken trends en ICT-ontwikkelingen in de markt en matchen deze met de strategie van de Rabobank. Tekst Esther Keizer Fotografie Friso Keuris Wat doet het IBA/Innovatieteam? Frank: "Wij innoveren de Rabogroep op ICT-gebied. Dat doen we enerzijds aan de businesskant, dus aan de voorkant, om het de klanten van de Rabobank makkelijker te maken. Anderzijds doen we dit intern voor de Rabogroep, zodat de interne bedrijfsvoering en processen efficiënter en beter kunnen worden ingericht." Ruud: "Ons team houdt daarvoor de ICT- ontwikkelingen in de 'buitenwereld' goed in de gaten - als een soort trendwatchers, en kijkt of die ontwikkelingen op een of andere manier zijn te matchen met de strategie van de Rabobank. Ons innovatieprojectenport folio wordt aan de hand van deze trends nader ingevuld." deze vervolgens weer deelt met de organisatie. Zo trekken wij ook het land in om presentaties te geven. Vervolgens ontvang je daar feedback op en gaat dat weer terug het team in." Frank: "En, we willen dat iedereen meedenkt. We stimuleren dit door bijvoorbeeld de jaarlijkse innovatie-award uit te reiken. Ruud: "Ook organiseren we netwerken waarbij mensen met elkaar communiceren over de toekomst van de bank. Het netwerk RINO is daar een voorbeeld van; het Rabobank Innovatie Netwerk Overleg. Piet van Schijndel van de Raad van Bestuur heeft dit netwerk samen met ons opgericht en ik ben in de dagelijkse praktijk voorzitter van dit overleg. De connectie met de Raad van Bestuur is belangrijk, want een onderwerp als innovatie En waar leidt dat toe? Maarten: "We hebben op continue basis een veertigtal innovatieprojecten lopen. In die projecten onderzoekt het team de toepasbaarheid daarvan op zaken en producten die binnen het domein van de bank vallen. Sommige zaken worden direct uitgewerkt en toegepast, maar soms duurt het wel zes of zeven jaar voordat door ons opgedane kennis 'gebruikt' wordt. Van al onze projecten wordt ongeveer 70% gebruikt, maar dat wil niet zeggen dat we niet leren van de overige 30%. Ons team is onder andere verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van pratende geldautomaten van de Rabobank en de Readspeaker, een optie op de site van de Rabobank om de site te laten voorlezen aan mensen die slecht kunnen lezen. Maar ook tot de ontwikkeling van Yvette, een geanimeerd figuurtje dat zich op diverse jongerensites als Hyves en goSupermodel bevindt. Yvette is een soort financiële personal coach voor jongeren. Frank: "Al onze projecten sluiten aan bij de strategie van de bank om midden in de samenleving te staan en actief aansluiting te vinden bij haar diverse doelgroepen en ruim 20% van de projecten heeft een concrete MVO-bijdrage. Hierbij valt te denken aan een sprekende geldautomaat voor blinden en slechtzienden, of digitaal papier ter beperking van de milieubelasting." Hoe komen jullie aan al die kennis en ideeën? Roy: "Onze rol als innovatieteam kun je het best zien als een partij die kennis vergaart en 30 BANK IN BEWEGING

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank in Beweging' | 2008 | | pagina 30